U slučaju sporne dražbe nekretnina Bagata na Općinskom sudu u Zadru došlo je do još jednog još zapleta.

Općinskom državnom odvjetništvu podnesena je kaznena prijava protiv ovlaštene sudske vještakinje prema čijoj procjeni vrijednosti nekretnina je doneseno rješenje o dražbi.

Kaznenu prijavu je podnio odvjetnik Jadranko Črnko, pravni zastupnik poduzeća Caducaeus medic d.o.o. u vlasništvu Roka Brale. U prijavi protiv stalne sudske vještakinje za procjenu nekretnina iz Zadra, izražava se sumnja da je počinila kazneno djelo protiv službene dužnosti i protiv pravosuđa - krivotvorenja poslovne isprave.

U kaznenoj prijavi se navodi kako je ona, kao sudski vještak za procjenu vrijednosti nekretnina po traženju Općinskog suda u Zadru u ovršnom predmetu Ovr-795/2016, 31. svibnja 2021. predala "Dopunu procjemdbenog elaborata" u kojem je suprotno svome boljem znanju i svojim navodima iz nalaza i mišljenja od 3. veljače 2020. dana 31. svibnja 2021. navale neistine, tvrdi zagrebački odvjetnik.

Ona je u toj dopuni elaborata dala nalaz prema kojem je  z.k.č.br. 3281/1 k.o. Zadar  "građevinsko zemljište", da je "izvršila očevid i vidjela da je umjesto zgrada hrpa srušenog materijala", iako je dobro znala i navela drugačije mišljenje od 3. veljače 2020. godine.

Tada je napisala „da se na jugoistočnom dijelu čestice br. 3281/1 nalazi "izgrađena zgrada", da je postojeći objekt "u dobrom stanju", da mu je tlocrtna "površina 530,46 m2", da je "stanje zgrade prema vizualnom pregledu dobro" i da je vrijednost zgrade "1.314.400,00 kuna".

Iz ta dva suprotstavljena nalaza, a radi se o nekretnini koja je u vlasništvu Brale koji je zbog toga naručio i odbio novo vještačenje u boji, odvjetnik Črnko je ustvrdio kako je to napravila „s ciljem da ovršni sud ovakvom dopunom nalaza dovede u zabludu kako bi bila riječ samo o građevinskom zemljištu na kojem nema nikakvih objekata i osoba".

Na osnovu toga bi Sud u ovršnom postupku Ovr-795/2016 odredio javnu dražbu i čestice br. 3281/1 k.o. Zadar kao građevinskog zemljišta i imovine stečajnog dužnika Euro Ivi d.o.o. u stečaju. Ta firma kojoj je vlasnik bio Milan Lučić u zemljišno knjižnom ulošku br. 12620 k.o. Zadar upisan je kao vlasnik predmetne čestice za cijelo iako je vlasnik samo većeg dijela te čestice, napisano je u kaznenoj prijavi. Prema potkrijepljenom navodu podnositelja prijave, stvarni ovlaštenik vlasničkih prava jugoistočnog dijela z.k.č.br. 3281/1 k.o. Zadar u ograđenom dijelu od 1109 m2 s poslovnom zgradom od preko 500 m2 je Caducaeus medic d.o.o.

Zaključak iz kaznene prijave je kako sudska vještakinja dovela Ovršni odjel zadarskog suda u zabludu, tvrdeći da se u ovršnom postupku prodaje i parcela koja je u vlasništvu Brale i prikazuje da je "slobodna od osoba i stvari" kao imovine Euro Ivi d.o.o. u stečaju.

Taj jugoistočni dio terena zajedno s portirnicom pa čak i dijelom upravne zgrade našao se na dražbi kao da je sve to imovina Euro Ivi d.o.o. u stečaju.

Na Općinskom državnom odvjetništvu je daljnji potez oko ove kaznene prijave protiv sudske vještakinje.