Colas Hrvatska sa sjedištem u Varaždinu jučer je izabran za izvođača radova na izgradnji pete faze komunalne infrastrukture na području zone Urbanističkog plana uređenja Vitrenjak II.

Oni su imali najnižu ponudu od 2.1 milijuna kuna bez PDV-a u odnosu na još pet kandidata koji su se javili na natječaj Grada Zadra. Na otvaranju ponuda, evidentirano je kako je Tim imao najvišu ponudu od 2.88 milijuna kuna, nešto sitniju 2.83 dala je Vodoinstalacija, dok je Diklo gradnja bio na 2.5 milijuna, a Strabag je bio najbliže granici najniže ponude s 2.2 milijuna kuna - sve bez PDV-a.

Sve pristigle ponude niže su od procjene vrijednosti koja je bila 2.9 milijuna kuna. Natječaj je objavljen 16. studenog a otvaranje ponuda je bilo 14. prosinca. Prema zakonu o javnoj nabavi treba proši i žalbeni rok prije potpisivanja ugovora s izvođačem radova kojeg će na gradilište uvesti izabrani nadzor.

Prema projektu Donata, na području koji se kolokvijalno naziva iza crkve na Boriku, planirana je izgradnja prometnice i obostranog nogostupa duljine 468 m2 s pješačko kolnom stazom duljine 70 metara i širine od četiri metra. Gradit će se vodovodna, kanalizacijska, oborinska mreža, DTK kanalizacija i javna rasvjeta.