Vila more u Sukošanu počela se graditi doslovno uz more. Međutim, prema informacijama iz Zadarske županije, građevinska dozvola izdana je za česticu zemlje od 649 kvadrata koja nije u granicama pomorskog dobra.

U Sukošanu su granice pomorskog dobra utvrđene i upisane prije nepunih godinu dana.

Prema informacijama Željka Letinića, zamjenika pročelnika Odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, građevinska dozvola po zahtjevu investitora Davora Kerana izdana je 4. 11. 2021. godine a postala je izvršna i pravomoćna 7. 12. iste godine.

U postupku izdavanja građevinske dozvole zatraženi su posebni uvjeti javnopravnih tijela između kojih i od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprave pomorstva, Lučke kapetanije Zadar. Međutim posebni uvjeti nisu utvrđeni u roku te se smatra, prema Zakonu o gradnji, da posebnih uvjeta nema.

U građevinskoj dozvoli navedeno je rješenje o utvrđivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.č. 99701/1 k.o. Sukošan od 17. ožujka 2021. godine, pravomoćno 6. travnja 2021. godine. Izdalo ga je Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Povjerenstva za granice, navodi se u informaciji iz nadležnog Županijskog odjela.

Pročelnik Odjela za pomorsko dobro, more i promet Krešimir Laštro potvrdio je informaciju o tek utvrđenim granicama pomorskog dobra.

- Zemljište k.č. br. 9007/1 (privatno vlasništvo - Davor Keran) ne ulazi u sastav pomorskog dobra, dok obalna k.č. br. 9970/1 (pomorsko dobro) u cijelosti ulazi u sastav pomorskog dobra, ponovio je pročelnik Laštro proveden postupak kod izdavanja građevinske dozvole.

Određivanje građevinskih područja naselja te uvjeti gradnje, stvar su Prostornog plana općine Sukošan i nadležnosti općinske vlasti.

Na samom terenu i nedavno otvorenom gradilištu, potkopan je dio obalnog područja na kojem se nalazi uski asfaltirani put. Je li postoji opasnost urušavanja s obzirom na postavljen znakove i je li investitor gradi potporni zid, pitanja su općinskoj vlasti. Na to, sugestivno i hipotetsko pitanje, stigao je kratak odgovor: "Uvidom našeg odjela na terenu, investitor je započeo s gradnjom potpornog zida".

Na ploči gradilišta je kao investitor Vile more naveden vlasnik terena i to već bivši. Naime,  iznos komunalnog doprinosa je niži za domaće investitore.

Komunalni doprinos će se obračunati kada predmet iz nadležnog županijskog ureda dođe na obračun, uz pretpostavku da se komunalni doprinos neće naplatiti prema nižoj tarifi, odgovor je iz Općine Sukošan.

Bit će to umnožak cijene s volumenom građevine koja će imati prizemlja i dva kata s podzemnom garažom.

Do promjene investitora doći će kada postanu pravomoćne izmjene i dopune građevinske dozvole. One su brzo napravljene, a prema njima je investitor koji je to od samog početka - a to je Adria Europe Borik. Rješenje o promjeni imena, odnosno tvrtke investitora u građevinskoj dozvoli dostavlja se prijašnjem i novom investitoru i građevinskoj inspekciji, navodi se u teoretskom odgovoru na novinarski upit nadležnom odjelu Županije.

Na novom gradilištu, otvorenom na području Barbira, sve se odvija ubrzano.
Adria Europe Borik upisala se dan nakon što su podnijeli zahtjev 15. prosinca 2021. godine. Sad bi trebali i službeno postati investitori i prodavati svoju vilu More s "penthouse", prema projektu arhitektica Francesce Gotovina koja se već reklamira na njihovoj stranici.

Ta je firma svoj biznis gradnje luksuznih nekretnina i počela s kupnjom prvog terena u Sukošanu, kako je to za Poslovni dnevnik izjavio njihov menadžer Robert Kralj, u Zadru grade na Vitrenjaku Diamond Marina Zadar Borik. Vrlo brzo su se proširili na Kožino i Privlaku, a na sličnoj lokaciji, tik uz samu plažu stigli su i u Ljubač gdje grade šest stanova za prodaju u vili Golden Sand Ljubač.