Ustavni sud usvojio je tužbu Zadruge Sv. Petar na Moru koja im se obratila zbog desetak godina starog javnog poziva za osnivanje služnosti na šumskom zemljištu u državnom vlasništvu radi podizanja višegodišnjih nasada.

Kada je 50-godišnje pravo služnosti za tu površinu od 22 hektara u Turnju dobio njihov konkurent na javnom pozivu, trgovačko društvo Dom iz Križevaca, zadruga je pokrenula upravni spor pred Visokim upravnim sudom. No sud je odbacio njihovu tužbu jer je ocijenio kako osnivanje prava služnosti kao stvarnog prava ne može biti predmet ocjene u upravnom sporu. Zadruga Sv. Petar na Moru tada se obratila Ustavnom sudu koji je u svojoj odluci zauzeo stajalište da u odnosu na pojedinačne akte javnopravnih tijela mora biti osigurana sudska zaštita pa je predmet vratila na ponovno postupanje. Visoki upravni sud tada je pozvao Ministarstvo poljoprivrede da im dostavi spis predmeta. Ministarstvo se na to oglušilo pa je sud odbio žalbu zadruge navodeći kako "činjenica da tužitelj uz tužbu niti nakon ponovnog traženja nije dostavio primjerak akta čije poništenje traži te činjenica da tuženo tijelo niti nakon višestrukog traženja nije dostavilo spise predmeta, između ostalog, i akt koji se osporava, predstavlja nedostatak koji sprječava rad suda po tužbi".

Zadruga je nakon te odbijenice pokrenula novu ustavnu tužbu zbog povrede prava na pravično suđenje, a u kojoj je navela kako je osporeni akt bio vidljiv i dostupan u prethodnom postupku. Tužba im je usvojena uz opasku Visokom upravnom sudu:

- Visoki upravni sud u rješavanju konkretnog predmeta pokazao je ne samo neprihvatljivo ignoriranje citiranog stajališta Ustavnog suda, već je formalističkim pristupom u ponovljenom postupku odbacio tužbu podnositeljice kao neurednu, čime se u suštini, ponovno lišio svoje nadležnosti učinkovito vršiti sudsku kontrolu zakonitosti pojedinačnog akta javnopravnog tijela, odnosno zakonske i ustavne zadaće tumačenja i primjene prava kao što je to naloženo u ukidnoj odluci Ustavnog suda donesenoj u istom postupku.

Ovom odlukom Ustavnog suda ukinuto je rješenje Visokog upravnog suda i predmet je vraćen na ponovni postupak.