Deset godina star „slučaj Omia" dobio je svoj pravosudni epilog.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske potvrdio je presudu zadarskog Trgovačkog suda kojom Grad Zadar i gradska komunalna tvrtka Odvodnja nisu krivi za štetu nastalu na objektu i opremi fitness centra „Omnia" uslijed velike poplave 1. i 19. rujna 2012. godine. Time je odbijena žalba i tužbeni zahtjev velike osiguravajuće kuće „Croatia osiguranje" koja je od Grada i Odvodnje tražila gotovo milijun kuna. Konkretnije, 996.735,85 kuna kojih su po polici osiguranja isplatili zadarskoj tvrtki Tampa, koja je osiguravala taj polivalentni sportski objekt u Ulici Domovinskog rata.

Osiguravajuća tvrtka tvrdila je kako je do opterećenja sustava te vraćanja fekalija u fitness centar došlo jer su na kanalizaciju izvedenu za potrebe kompleksa „SAS" priključene nove stambene zgrade koje su se izgradile na obližnjem području. No Grad i Odvodnja odgovorili su kako se ključni problem, koji je rezultirao štetnim događajima, nalazi unutar internog sustava odvodnje kanalizacijskih i fekalnih voda kompleksa "SAS".

Ključni dokaz za donošenje presude u korist Gradske uprave bilo je vještačenje koje je povjereno Hrvoju Mostečaku s Građevinskog fakulteta u Zagrebu. On je utvrdio kako sustav odvodnje SAS nije projektiran na oborine koje su se dogodile u kritičnom vremenima.

- Projektom odvodnje dokazano je da je sustav projektiran na maksimalnu količinu oborine koja se može dogoditi jednom u godinu dana, dok podaci o oborinama za grad Zadar pokazuju da je oborina bila viša od projektom obuhvaćene, naveo je u svom nalazu. Prema njegovom mišljenju, uzrok plavljenja suterenskog prostora tako nije režim tečenja u uličnoj kanalizaciji, već navedeni, ekstremni vremenski uvjeti.

Njegovo mišljenje sud je ocijenio stručim, objektivnim i dovoljno obrazloženim, dok je ranije nalaze drugih vještaka odbacio. Iza jednog je, naime, stajao privatni angažman za tvrtku Tampa, dok je drugo mišljenje ocijenjeno manjkavim jer vještak prilikom izrade nije imao dostatnu dokumentaciju, već je izvršio samo vizualan pregled sustava.

Croatia osiguranje tako nije uspjelo dokazati uzročno-posljedičnu vezu između radnji tuženika i nastanka štete. Milijunski spor za Grad Zadar je izborio odvjetnik Dan Marinović, dok je Odvodnju u istom postupku zastupao opunomoćenik Davor Ukalović.