Turistička zajednica općine Starigrad je započela provedbu projekta "Okusi baštinu" koji obuhvaća niz edukativnih programa i gastro turističkih manifestacija sa primarnim ciljem vrednovanja, zaštite i promocije kulturne-maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture na području Općine Starigrad kao jedne od članica FLAG-a Tri mora.

Projekt je financiran sredstvima EU i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Sredstva za provedbu projekta u iznosu od 478.809,89 kuna su osigurana putem natječaja FLAG-a Tri mora a u okviru Mjere III.3. „Provedba strategija lokalnog razvoja - operacije koje podupiru FLAG-ovi". TZO Starigrad projekt provodi u partnerstvu sa Općinom Starigrad, dok je tehničku pomoć u pripremi projekta TZ-i pružila Razvojna agencija Zadarske županije Zadra Nova.

U razdoblju od travnja do rujna ove godine će se kroz ovaj projekt održavati edukativni programi za lokalnu zajednicu, praktične gastro radionice namijenjene ugostiteljima i školskoj djeci sa roditeljima te niz gastro turističkih događanja za posjetitelje destinacije. Uz to, projekt uključuje nabavku potrebne opreme i promidžbene aktivnosti.

Iako je tradicijski život na prostorima današnje Općine Starigrad bio više vezan uz planinu, ne želi se zanemariti baština vezana uz more, kao ni važnost očuvanja morskog okoliša te blagodati morske prehrane. Danas su život i gospodarstvo značajno vezani uz morsku obalu i more što dovodi i do velikog pritiska na morska staništa pa je potreba očuvanja i pravilne valorizacije morskih resursa još izraženija.

Sveukupno, kroz ovaj projekt se želi doprinijeti povećanju svijesti lokalne zajednice o potrebi očuvanja morskog okoliša i tradicije vezane uz more, povećanju konzumacije proizvoda lokalnog ribarstva i akvakulture, daljnjem unapređenju kvalitete turističke ponude destinacije kroz tematska događanja i gastro ponudu, ukupnom gospodarskom razvoju i prepoznatljivosti LAGUR područja „Tri mora".