Grad Zadar započeo je javno savjetovanje za projekt gradnje infrastrukture UPU Vitrenjak II vrijedan 2,2 milijuna kuna bez PDV-a. Riječ je o području oko crkve, na kojemu je niknulo mnogo stambenih zgrada, a da nema odgovarajuće komunalne infrastrukture za toliki broj stanova i stanara. Prostor u kojem će se obavljati radovi omeđen je ulicama Augusta Šenoe, Marina Držića, Augusta Cesarca, Tina Ujevića, Antuna Gustava Matoša i ulicom Put Dikla.

Glavni projekt po narudžbi Grada Zadra izradili su Davor Dobrović i Robert Miletić iz studija Donat d.o.o. Obuhvaća izgradnju prometnica s obostranim nogostupom, pješačko-kolnih staza, nogostup uz postojeće prometnice ulica Marina Držića i ulicu Augusta Cesarca s njenim produžetkom, vodovod vodovod duljine oko 400 metara te oko 500 metara oborinske i fekalne odvodnje. Kolnici prometnica su širine šest metara i namijenjene su za dvosmjerni promet. Također, postavit će se DTK kanalizacija i javna rasvjeta. Time će se na Vitrenjaku II kompletirati vodoopskrbna mreža te fekalna i oborinska odvodnja.

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima započelo je dana 9. ožujka i završava 15. ožujka. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge putem Elektroničkog oglasnika javne nabave ili na adresu elektroničke pošte naručitelja [email protected] Rok završetka radova je šest mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao.