Vijećnica i predsjednica Kluba NL Enia Meštrovića, Adela Frank, reagirala je priopćenjem na temu "zadarske zaobilaznice" koju je gradonačenik Branko Dukić u Gaženici "servirao" ministru Olegu Butkoviću.

Vijećnica Frank napisala je otvoreno pismo ministru Butkoviću:

"Poštovani,

dana 03.ožujka 2022.godine na sjednici Gradskog vijeća Grada Zadra usvojen je predmetni Prijedlog Zaključka te isti stupa na snagu danom donošenja uz službenu objavu u "Glasniku Grada Zadra".

Predstavnici smo građana u Gradskom vijeću Grada Zadra te imamo potpuni legitimitet donositi Prijedloge akata isključivo u interesu građana koji su nas izabrali na lokalnim izborima. Budući je predmetni Prijedlog Zaključka usvojen većinom glasova svih gradskih vijećnika, sumnja u njegovu opravdanost i utemeljenost je možda ljudska, ali nikako zakonski opravdana.

Ugovor o izradi idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš za navedeni projekt, u vrijednosti od 1.150.000,00 kuna, potpisan od strane direktora Hrvatskih Cesta, gosp. Josipa Škorića i zajednice ponuditelja Geo projekt iz Splita i Mobilita Evolva iz Zagreba ispunjen je u prosincu 2021.godine dovršetkom projektne dokumentacije. Sukladno tome razvidno je ići u daljnju realizaciju projekta. Dakle, posve je razumljiv nastavak izgradnje cjelokupne infrastrukture građevinskog, još uvijek neizgrađenog područja, sukladno aktualnom PPU-u Grada Zadra i Zadarske Županije,međutim nazvati ovaj projekt Izmještanja državne ceste 306 do D8 "zaobilaznicom" više je nego apsurdan.

Naš Klub nezavisnih vijećnika nema ništa protiv širenja Grada, te Vas ovim putem molimo za razumno sagledavanje realne potrebe rješenja prometne infrastrukture u Gradu Zadru. Navedeni projekt, lokalnog naziva "Zaobilaznica zaobilaznice" jest pripreman kroz prostorno plansku dokumentaciju, ali nije u skladu sa stvarnim potrebama građana te bez provedene Javne rasprave i Javnog uvida u isti stanovnici nisu u mogućnosti participirati u eventualnoj realizaciji izgradnje buduće zadarske četvrti (kvarta).

U prilogu dostavljamo Prijedlog Zaključka upućen Vladi RH, odnosno resornom Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u kojem smo naveli idejno rješenje točne trase prave zaobilaznice prijeko potrebne građanima Grada Zadra. S toga, ukoliko Vaše Ministarstvo želi i u mogućnosti je pomoći Gradu Zadru u izgradnji prometne infrastrukture, učinite to na adekvatan način uz suglasnost predstavničkog tijela JLS-a time što ćete osigurati potrebna financijska sredstva u izgradnju zaobilaznice od raskrižja Crno, preko Musapstana, iznad Bokanjca te nadalje prema Zatonu.

Ovim putem Vas također obavještavamo o nužnosti prisustvovanja tematskom sastanku svih uključenih aktera (predsjednici Klubova vijećnika u GV-u, predsjedništvo GV-a Grada Zadra), a ne samo Vas i predstavnika lokalne izvršne vlasti.

Za sve dodatne upite i prijeko potrebnu suradnju stojimo Vam na raspolaganju!

U ime Kluba nezavisnih vijećnika KLGB Enia Meštrovića

predsjednica Kluba
Adela Frank