Psihijatrijska bolnica Ugljan proširit će bolničku djelatnost na djelatnost zdravstvenog turizma i djelatnost telemedicine kako bi, osim usluga zdravstvenih zdravstvene skrbi financirane preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, mogla pružati i usluge zdravstvenog turizma na tržištu u vlastitim prostorima.
Kako je ravnatelj bolnice Mladen Mavar izvijestio županijske vijećnike, sve je poteklo na inicijativu Ministarstva zdravstva kojim se potiče zdravstvene ustanove, koje ispunjavaju propisane uvjete, da pokrenu djelatnost zdravstvenog turizma.

- Psihijatrijska bolnica Ugljan želi u svojim prostorima na Ugljanu i u Zadru pružati specijalističko-konzilijarnu zaštitu osobama s duševnim smetnjama, a koje kroz period svog boravka u Zadarskoj županiji žele primati usluge psihijatra, psihologa, socijalnog radnika i sl. Uz to, Bolnica namjerava na nekretnini u svom vlasništvu osnovati pravo građenja s domaćim ili stranim partnerom, što će dodatno omogućiti širenje pružanja zdravstvenih usluga. To znači da bi „koncesionar" bio dužan izgraditi nove objekte te prodati paket usluga klijentima (smještaj, hrana, liječenje, rehabilitacija...), dok bi Bolnica bila zadužena za pružanje zdravstvenog dijela usluge, navodi Mavar.

Usluge bi se pružale osobama s blažim psihičkim smetnjama nastale kao posljedica njihovog stila života, izgaranja na poslu, različitih socijalnih problema, proživljenih stresova i sl., ali i osobama s težim psihičkim stanjima.

Kako bude rasla potražnja za uslugama pružanja usluga zdravstvene zaštite, doći će i do novih zapošljavanja zdravstvenih djelatnika u PB Ugljan, povećanja prihoda i ulaganja u prostore i opremu.

- Svi uvjeti koje će „koncesionar" morati ispuniti bit će detaljno opisani u javnom natječaju kojeg će Bolnica objaviti. Očekujemo da će razvoj nove djelatnosti pozitivno utjecati na naše pacijente jer ćemo dodatnim prihodima moći ostvariti i dodatna ulaganja u prostor i opremu koja se koristi u svrhu pružanja zdravstvene zaštite osiguranicima HZZO-a, kaže Mavar.