Svi planirani radovi na projektu uklanjanja otpada sa „divljih odlagališta otpada" za 2021. godinu na području Grada Benkovca su završeni, izvijestili su na službenim stranicama Grada Benkovca.

Projektom su sanirana „divlja odlagališta" u naseljima Podlug, Raštević i Perušić Donji. Ukupna vrijednost realiziranog projekta sanacije „divljih odlagališta" otpada je 754.947,70 kn od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira s iznosom od 588.255,25 kn, odnosno 77,92 % od ukupnog iznosa prijavljenih troškova.

Projektom je realizirana i ugradnja solarnih kamera za nadzor saniranih deponija kao mjera prevencije mogućnosti daljnjeg odlaganja otpada na saniranim lokacijama.

Grad Benkovac je u ožujku ove godine aplicirao na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za osiguranje sufinanciranja uklanjanja otpada sa novih lokacija divljih odlagališta otpada za 2022. godinu te je trenutno u fazi čekanje odluke Fonda o mogućem sufinanciranju prijavljenih lokacija.