Park prirode Telašćica objavila je javni poziv za dostavu ponude za dodjelu koncesijskog odobrenja za organizirano ronilačko posjećivanje.

Podzone ronilačkih aktivnosti obuhvaćaju četiri lokaliteta: obalno područje, morsku površinu, vodeni stupac i morsko dno 50 metara od linije otoka Garmenjak Mali, Korotan, Mala sestrica i središnji dio obalnog područja između uvale Čuška Dumboka i Suhog Rta na Dugom otoku. Podzona 1B obuhvaća obalni dio otoka Garmenjak Vali, 50 metara od obalne linije uključujući morsku površinu, vodeni stupac i morsko dno.

Jednokratna koncesijska nagrada plaća se u iznosu od 400 kuna 15 dana od sklapanja ugovora. Uz to, naknada po svakom uronu po osobi je 70 kuna za razdoblja siječanj-svibanj i listopad-prosinac, odnosno 100 kuna za razdoblje lipanj-rujan.

Ponuditelj mora imati tehničke resurse, odnosno dokaz da raspolaže plovilom registriranim za podvodne aktivnosti, kao i stručno osposobljene osobe potrebne za izvršenje Ugovora o koncesijskom odobrenju: voditelja ronjenja s minimalnom kvalifikacijom ronioca s tri zvijezde R***, odnosno jednakovrijednu kvalifikaciju prema kategorizaciji priznatih škola ronjenja registriranih pri ministarstvu nadležnom za sport.

Rok za podnošenje ponuda je trideset dana od dana objave na internet stranicama Ustanove, zaključno 29. travnja.