Ustavni sud Republike Hrvatske pod predsjedanjem suca Branka Brkića dodijelio je odštetu od 50 tisuća kuna povratniku u Gornje Biljane i njegovim rođacima u Republici Srbiji zbog dugotrajnog postupka te naložio Općinskom sudu u Zagrebu da donese odluku u roku od 12 mjeseci.

Parnični postupak pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu pokrenut je 9. kolovoza 2012. protiv države za naknadu neimovinske štete za duševne boli zbog smrt njihovih roditelja koji su smrtno stradali kao civili za vrijeme vojne operacije »Oluja« u selu Biljani Gornji te troškove izgradnje nadgrobnog spomenika za njihove pokojne roditelje.

Tijekom postupka provedene su brojne radnje, među njima saslušanje svjedoka u Leskovcu (Srbija). PU zadarska je dostavila sudu zatražen izvještaj o rezultatima provedenog očevida te fotodokumentaciju očevida izvršenog na devastiranoj obiteljskoj kući pokojnog oca podnositelja, situacijski plan i izvješće o kriminalističko-tehničkoj pretrazi mjesta događaja. Zastupnik države istaknuo je prigovor ratne štete, ali je prvostupanjski sud zaključio kako se radilo o terorističkom aktu.

Tužitelji su od suda zatražili saslušanje pripadnika Hrvatske vojske A. A., koji je kazneno prijavljen za ovaj događaj te dostavu istražnog spisa u tom kaznenom predmetu, koji je na kraju i dostavljen sudu u Zagrebu. Država je prigovorila saslušanju svjedoka J. B. iz Medveđe u Srbiji, jer je isti pravomoćnom presudom Županijskog suda u Zadru osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva koje je počinio kao pripadnik srpske paravojske. Prepiska sa srpskim sudom je dugo trajala, između ostalog i zbog dostave zapisnika na ćirilici, kojega je trebalo prevesti.

Prvostupanjsku presudu na koju se država žalila poništio je Županijski sud u Bjelovaru te predmet u ukinutom dijelu vratio na ponovno suđenje. U novom postupku sud je odredio saslušanje svjedoka A. A., a kako tom zahtjevu nije udovoljeno sud je od Ministarstva obrane zatražio podatke o njegovom statusu te očitovanje o prolasku pripadnika Hrvatske vojske kroz područje Biljane Gornje. Podaci su dostavljeni, ali presuda još nije donesena pa su se podnositelji tužbe žalili Ustavnom sudu.

- Imajući u vidu ukupno trajanje postupka više od devet godina i okolnost da je postupak još uvijek u tijeku pred prvostupanjskim sudom, Ustavni sud ocjenjuje da je povrijeđeno ustavno pravo podnositelja da neovisni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama, navedeno je u presudi.