Prema predugovoru kojeg su prošle jesni sklopili vlasnici 80 stanova u budućim POS-ovim zgradama na Crvenim kućama, do kraja ožujka 2023. godine trebali bi se useliti stanovi POS-a u novogradnji na Crvenim kućama.

 
Do tada bi se u prodaji ali po novim uvjetima, trebali naći u prodaji preostali stanovi. I dok od Agencije za promet nekretninama (APN) nikada nismo dobili očitovanje o lošem modelu koji je doveo do 20 neprodanih stanova po iznimno niskoj cijeni od predvidivih 1 193.44 eura po kvadratu (prema APN nešto preko 1 200 eura), iz gradske uprave su nas u studenom prošle godine informirali kako se „ od 105 kandidata pozivu se odazvalo se njih 95. Od ukupno 100 ponuđenih stanova, odabrano je 80 stanova, a 15 kandidata nije imalo mogućnost odabrati stan jer u trenutku odabira nije bilo moguće ponuditi stan odgovarajuće kvadrature."

S obzirom da stari Pravilnik datira iz 2003. godine, Grad Zadar mijenja dokument o kojim donosi nova mjerila i kriterije za kupnju POS-ovih stanova.
Dosadašnja su iz 2003. godine, a od tada do danas promijenio se čitav niz životnih okolnosti i pratećih zakonskih propisa, navode u obrazloženju iz Grada Zadra za taj dokumnet koji će se naći na Gradskom vijeću.

U odnosu na dosadašnje uvjete i mjerila ovim Prijedlogom Odluke napušta se mjerilo koje se odnosi na imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva te radni staž ostvaren u Republici Hrvatskoj, a uvode se nova mjerila, ističu iz Grada Zadra iz kojeg su nas informirali nadležni na novinarski upit.

Novi krteriji za pravo prednosti su:

- životna dob podnositelja zahtjeva, u kojem smislu se prednost daje mlađim podnositeljima zahtjeva;
- invalidnost ili tjelesno oštećenje;
- status člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva;
- uvećani bodovi za svako začeto dijete, dijete predškolske dobi i dijete koje se redovito školuje;
- u odnosu na stambeni status prednost se daje najmoprimcima sa zaštićenom najamninom.

Na temelju dosadašnjih iskustava kao i promjene zakonskih propisa, detaljnije je razrađen popis potrebne dokumentacije koju podnositelj zahtjeva prilaže kao dokaz za ispunjenje pojedinih mjerila.
Nadalje, kao novina propisana je mogućnost održavanja novoga kruga izbora stana u situaciji kada podnositelj zahtjeva nije u prvom krugu imao mogućnost odabira stana iz razloga jer više nije bilo stanova odgovarajuće kvadrature u kojem slučaju u nekom od narednih krugova ukoliko ostane raspoloživih stanova nakon zaključenih predugovora o kupoprodaji može odabrati manji ili veći stan, s time da se razlika kvadrata za veći stan plaća po tržišnoj cijeni, najavili su iz Grada Zadra.

To znači kada predložena odluka bude usvojena na Gradskom vijeću, tada će biti drugi krug izbora ali po novim kriterijima. Prijedlog te odluka nalazi se na e- savjetovanju.  Ono što izaziva čuđenje je uvjet prema kojem se uvećani broj bodova dobiva za svako začeto dijete. Začeto, naime, ne znači i rođeno.