Građani su na tribinama u okviru projekta KVARTipo odabrali zahvate za još četiri mjesna odbora - Jazine I, Jazine II, Diklo i Puntamika.

U prostorijama Mjesnog odbora Jazine I raspravljalo se o 18 pristiglih prijedloga, nakon čega su se građani odlučili za financiranje travnate rešetke kod kontejnera u Ulici Zrinsko-Frankopanska k.br. 17, projektiranje dječjeg igrališta na Trgu kneza Višeslava, uređenje dječjeg igrališta u Ulici Zrinsko-Frankopanska te krčenje površine i sadnju stabala na Obali kneza Branimira.

U prostorijama Mjesnog odbora Jazine II raspravljalo se o ukupno 24 zaprimljena prijedloga, a prisutni sudionici tribina većinom glasova odlučili su da će se financirati postavljanje vertikalne signalizacije (uspornici) na ključnim raskrižjima u kvartu, projektiranje i uređenje dječjeg igrališta u Ulici Vinka Paulskog te opremanje prostorija mjesnog odbora.

U petak, 29. travnja, održane su javne tribine i u MO Diklo i Puntamika. U Diklu se raspravljalo o ukupno 32 zaprimljena prijedloga, a prisutni sudionici tribina odlučili su da će se financirati postavljanje uspornika i ograde kod Područne škole Diklo, projektiranje dječjeg igrališta Vukovica te postavljanje gumenih ploča i dječjih sprava na dječjem igralištu na Zgonu.

Naposljetku, u prostorijama Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole na području Mjesnog odbora Puntamika, raspravljalo se o ukupno 24 prijedloga građana, a prisutni građani odlučili su da će se financirati postavljanje koševa za smeće na nekoliko lokacija u kvartu, uređenje dječjeg igrališta kod koša i zoga, projektiranje sprava za vježbanje na otvorenom na lokaciji koja će se naknadno definirati, popravak ogradica i postavljanje stupića ispred Yachting bara te postavljanje uspornika u ulicama Grge Novaka i na križanju ulica A. G. Matoša i V. Desnice.

Na raspolaganju je bilo 185.000 kuna za MO Jazine I, 180.000 kuna za MO Jazine II, 120.000 kuna za MO Diklo te 230.000 kuna za MO Puntamika.

Večeras će se u 18:30 za područje Poluotoka održati javna tribina u sportskoj dvorani OŠ Petar Preradović. Od 25 prijavljenih projekata, MO Poluotok je prijavio njih 11 među kojima su obnova parka Kapetanski, uređenje javnih površina poput "Zelenog trga", obnova zapuštenih fasada, uređenje parternog dijela rive, dječja igrališta za svako dvorište, biciklističke staze, itd. Na tribini bi uz ostale trebao sudjelovati gradonačelnik Branko Dukić i predstavnici raznih ureda Grada Zadra, pa iz MO Poluotok pozivaju građane da se odazovu u što većem broju.