Grada Zadar raspisao je natječaj za izgradnju prometnice na području Vitrenjaka uz stambeno naselje koje gradi tvrtka Real Value. Iz gradskog proračuna za cestu koja će spojiti Ulicu Vladana Desnice sa sjevera i Trpimirovu obalu kod marine Borik na jugu, te time omogućiti pristup stambenom naselju, Grad Zadar planira izdvojiti 2,8 milijuna kuna plus PDV. Uobičajeno je da se ovakvi zahvati financiraju iz komunalnog doprinosa investitora.

Ranije je za potrebe gradnje stambenog naselja tvrtka Kamen Gradnja u vlasništvu Zdenka Zrilića izradila Urbanistički plan uređenja zone mješovite namjene Vitrenjak I. (zapad). Grad je 2019. prihvatio UPU, čime su otvorena vrata za gradnju stotinjak i više stanova na području koje je do tada bilo neuređena zelena površina. Kao investitor se pojavila tvrtka Real Value u vlasništvu Grge Zrilića i Milana Bakovića, koja je već rasprodala stanove u prve tri sagrađene zgrade uz hotel President. U tijeku je gradnja još pet zgrada, a posljednje dvije bit će sagrađene na prostoru nekadašnjeg parka nasuprot Yachtinga.

Predmet ovog projekta kojega je napravio D&Z je izgradnja novih prometnica s pratećom komunalnom infrastrukturom (vodoopskrbna mreža, fekalna i oborinska odvodnja, javna rasvjeta i DTK). Sagradit će se tri prometnice: dvije ukupne dužine 248 metara, koje ide okomito s Vladana Desnice na more, te jedna manja slijepa ulica koja će voditi u sredinu stambenog naselja. Uz prometnicu će se sagraditi javno parkiralište s 30 parkirnih mjesta. Projektirani vijek uporabe za za kolničku konstrukciju je 30 godina, nakon čega je potrebna obnova kolnika

Ni ovi radovi neće proći bez regulacije prometa - Ulica Vladana Desnice bit će otvorena u samo jednom traku, a automobili će prolaziti uz regulaciju semafora. S obzirom da se radi o vrlo frekventnoj prometnici, posebice u jutarnjim satima kada stanovnici zapadnog dijela grada putuju na posao, može se očekivati dosta problema i zastoja. Bit će zatvoren i južni dio Poljskog puta (uz marinu Borik), a stanari će moći parkirati na Trpimirovoj obali ili koristiti postojeći sjeverniji bijeli put kako bi pristupili kućama. Istočni kolnički trak Obale kneza Trpimira također će se zatvoriti uz privremenu regulaciju.