U Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru Đurđine Lakošeljac danas je pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Danko Zelić, doc. dr. sc. Barbara Španjol-Pandelo i izv. prof. dr. sc. Ana Munk, te mentorstvom prof. dr. sc. Emila Hilje, obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Šibensko zlatarstvo 14. i 15. stoljeća. Lakošeljac je time postala 100. doktorica znanosti koja je obranila disertaciju na poslijediplomskom doktorskom studiju „Humanističke znanosti" Sveučilišta u Zadru.

Dr. Lakošeljac, stručnom povjerenstvu i mentoru na uspjehu je čestitala prorektorica Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić.

- Od osnutka Sveučilišta ovo je 347. doktorat, a jubilarni stoti na Humanističkim znanostima. Podsjetila bih kako je i prvi obranjeni doktorat bio iz povijesti umjetnosti, a i dr. Hilje je osnivač i jedan od autora elaborata o studiju, istaknula je ovom prilikom prorektorica Balić-Nižić.

Studij je osnovan 2010. godine kao mentorski studij koji slijedi načelo individualnog mentorskog pro bono rada sa studentom, usmjerenog prvenstveno na znanstveno-istraživački rad u području humanističkih znanosti. Na studij je od osnutka do danas upisano blizu 400 studenata na osam smjerova/znanstvenih polja: Arheologija, Etnologija i antropologija, Filologija, Filozofija, Interdisciplinarne humanističke znanosti, Povijest, Povijest umjetnosti i Znanost o umjetnosti.