U sklopu Aktualnog sata Gradskog vijeća, SDP-ov vijećnik Nino Mrčela postavio je neobično pitanje gradonačelniku Branku Dukiću koji je pozvan da mu razriješi dilemu tko je u pravu u raspravi arhitekta Nikole Bašića i novinara Ivice Nevešćanina oko projekta „Vrata Zadra". Zanima me vaše mišljenje s pozicije vlasti, dodao je Mrčela.

Uz napomenu kako to nije bila rasprava već sarkastičan ogled novinara na izjave arhitekta o arhitektonskom natječaju za studiju Ravnice od prije 13 godina, iz Dukićevog odgovora javnost je doznala novost. A

 to je da će se objaviti međunarodni arhitektonski natječaj. Naravno tek nakon što se objedini zemljište Grada i onog u vlasništvu Države, pa dok se izradi konzervatorska podloga, pa UPU čija je izrada prekinuta...

Gradonačelnik Dukić je neutralno odgovorio na pitanje SDP-ovog vijećnika.

-Ne ulazim u rasprave niti nekome držim stranu. Primarni mi je interes kroz taj projekt realizirati javnu garažu... Gradsko vijeće će o tome raspravljati, a projekt će ići u realizaciju kada oko toga postignemo suglasnost, najavio je gradonačelnik Dukić na znatiželju vijećnika Mrčele.