Načelnik Općine Preko Jure Brižić zatražio je od Povjerenstva za sukob interesa mišljenje o smjernici kojom su ograničili mogućnost primitka dodatnih naknada javnim dužnosnicima. Tom je dopunom propisano kako obveznici koji podliježu Zakonu nemaju pravo na članstvo u strukovnim komorama, plaćanje troškova sistematskog pregleda, a ni dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Brižić je u svom zahtjevu naveo kako iz dopune Smjernice proizlazi kako nema pravo na plaćene troškove sistematskog zdravstvenog pregleda, ali da ima pravo na plaćanje premija osiguranja od menadžerske odgovornosti, što mu se čini nelogičnim jer je trošak osiguranja od menadžerske odgovornosti puno veći od troška nedozvoljenih naknada (kao što su božićnica, regres za godišnji odmor, dar za dijete, sistematski zdravstveni pregled i si.), pa čak i od svih nedozvoljenih naknada zajedno, što dovodi u nedoumicu o daljnjem postupanju i poštivanju uputa.

- Je li ispravno ugovoriti osiguranje od menadžerske odgovornosti za načelnika i na koji način navedenu nelogičnost pravdati prema vijećnicima Općinskog vijeća koji odlučuju o donošenju Općinskog proračuna, a u konačnici i prema građanima koji taj isti proračun pune, pitao je Brižić.

Povjerenstvo je dalo mišljenje da se dopuna smjernica ne odnosi na općinske načelnike, jer isti ne obnašaju dužnost temeljem ugovora o radu. Također je ukazalo da plaćanje premija osiguranja od menadžerske odgovornosti nije suprotno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, jer se ne radi o dodatnoj naknadi, međutim, da iz samog Zakona ne proizlazi ovo pravo, već da to treba biti propisano drugim zakonom ili drugim općim aktom.