Zavod za javno zdravstvo Zadar objavio je natječaj kojim traži  liječnike  kojima namjerava dodijeliti dvije  specijalizacije. Jedna je  iz epidemiologije, medicinske struke koja je postalla jako popularna, a druga je specijalizacija  za školsku i adolescentnu medicinu.

Uvjeti su isti kao i za dobivanje ostalih specijalizacija: završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine te odobrenje za samostalan rad.

Rok prijave za specijalizacije u toj županijskoj ustanovi u kojoj je voditelj epidemiološle službe dr. Alen  Medić, je 4. lipanj.