Pod pokroviteljstvom Grada Biograda na Moru, a u suorganizaciji katedre za demografiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Matice Hrvatske - ogranak Zadar i Zavičajnog muzeja Biograd na Moru, danas će se održati javna tribina s izlagačima: doc. dr. sc. Marin Strmota, izv. prof. dr. sc. Jakša Krišto, dr. sc. Krešimir Ivanda i doktorand Sveučilišta u Zadru, prof. Mate Bobanović.

Tema javne tribine koja će se održati u Gradskoj knjižnici Biograd na Moru (Šetalište kneza Branimira 30) s početkom u 11:30 sati je "Demografski, društveni i gospodarski razvoj Hrvatske s posebnim osvrtom na Grad Biograd na Moru u prošlosti, analiza sadašnjeg stanja i pogled prema budućnosti".