Turistička zajednica grada Zadra potvrdila je priključenje nagrađivanom projektu IQM Destination - sustavu integriranog upravljanja kvalitetom destinacije. Sudjelovanje u projektu temeljenom na održivom razvoju i umrežavanju dionika dodatan je iskorak u stvaranju odgovornog turizma u Zadru. Upravo radi kvalitetnog i sturkturiranog projekta prema pravilima struke, tvrtka Feel IQM primljena je u 2020. godini kao pridužena članica Svjetske turističke federacije (UNWTO).

IQM Destination, odnosno Integrated quality management pristup je upravljanju turističkom destinacijom koji je fokusiran na kontinuirani proces poboljšanja zadovoljstva posjetitelja, nastojeći istovremeno unaprijediti lokalno gospodarstvo, brigu o održivom razvoju i kvalitetu života lokalne zajednice. Projekt IQM Destination uvršten je na najpoznatijem svjetskom turističkom sajmu ITB u Berlinu 2021. godine među pet najboljih svjetskih projekata inovativnog i održivog turizma na primjeru IQM Destination Lošinj, a studenti Ekonomskog fakulteta u Zagrebu vođeni prof. Nevenkom Čavlek predstavili su projekt u Dubaiju krajem 2021. godine kao ogledni primjer jednog od najboljih hrvatskih projekata u turizmu.

- Ovim iznimno kvalitetnim projektom uspostavit ćemo veću sinergiju i suradnju svih dionika u turizmu u gradu Zadru mjerenjem i uspostavom učinkovitog sustava integralnog upravljanja kvalitetom u našoj destinaciji. Stoga pozivamo sve subjekte privatnog i javnog sektora grada Zadra za uključenje u projekt kako bismo sinergijski ojačali gospodarski segment turizma, istaknuo je Mario Paleka, direktor Turističke zajednice grada Zadra.

Integriranim upravljanjem kvalitetom može se strukturirano, ciljano i učinkovito upravljati turističkom destinacijom, što uključuje i sve dionike u turizmu - hotele, kampove, privatne iznajmljivače, atrakcije, turističke agencije, nautiku i ostale.

- Važno je u projekt uključiti sve dionike kod kojih gost može doživjeti, kupiti ili dobiti određenu uslugu, proizvod ili dojam o ukupnoj destinaciji. Svaki segment destinacijske ponude pridonosi ukupnom dojmu gosta, zbog toga su svi dionici destinacije pozvani i uključeni u rad projekta, naglasila je Đurđica Šimičić, koautorica projekta IQM Destination.

U projektu se njeguje multidisciplinarnost te se svakoj destinaciji postupa potpuno individualizirano. IQM Destination inovacija je u Hrvatskoj, a trenutno se provodi na području Lošinja, Vodica, Šibenika, Raba, Cresa, Omiša, Pelješca, Korčule, Novalje i drugih destinacija.

- Projektne aktivnosti u Zadru u pravilu se provode najmanje tri godine, a uključivat će mjerenja, analize, edukacije, konzultacije i postavljanje standarda, odnosno temelja za daljnji razvoj održivosti i kvalitete destinacije, objasnila je Anamarija Cicarelli, koautorica projekta IQM Destination, odgovorna za segment privatnog smještaja.

Tijekom provedbe projekt će prolaziti kroz najmanje pet segmenata. Prvi korak je istraživanje i analiza tržišta koji uključuje početno mjerenje zadovoljstva stanovnika, dionika i gostiju. Druga faza je razvoj turističkog proizvoda i postavljenje IQM Destination standarda. Sljedeći segment uključuje aktivno provođenje destinacijskog menadžmenta kroz suradnju javnih i privatnih institucija. Četvrta faza uključuje individualne i grupne edukacije dionika te audit izvještaje. Posljednja faza projekta uključuje postavljanje indikatora održivog razvoja, odgovornog turizma te učinkovitog provođenja intergriranog upravljanja kvalitetom destinacije. Upravo je mjerljivost ono što ovaj projekt čini posebnim, jer ima individualni pristup detinaciji, usmjeren na segmente turizma koji se u ovom trenutku u fokusu rješavanja izazova turizma Zadra.