Grad Benkovac jedan je od gradova kojima su odobrena sredstva na temelju Javnog poziva gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini.

Naime, Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava gradovima Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini koju je donio Središnji državni ured za demografiju i mlade, Gradu Benkovcu je odobren iznos 247.500,00 kuna.

Predškolski odgoj u Benkovcu organiziran je kroz djelovanje predškolske ustanove Dječji vrtić Bubamara Benkovac, koji trenutno skrbi za 278 djece. Grad Benkovac sufinancira rad predškolskih ustanova kojih su osnivači druge jedinice lokalne samouprave (ukupno još 6 ustanova, oko 40 djece), a u kojima borave djeca s područja Grada Benkovca zbog blizine mjesta stanovanja. Poznato je kako Grad Benkovac administrativno obuhvaća gradsko naselje Benkovac i još 41 naselje na površini od oko 516 km2, te kako su pojedina mjesta udaljena od Benkovca i do 20 km.

Podsjetimo kako su sredstva dodijeljena prvenstveno gradovima kojima nedostaje ili je slabo razvijena institucionalna skrb o djeci rane i predškolske dobi, gdje spada i Grad Benkovac.

- Cilj je ove mjere i zadovoljiti potrebe obitelji s djecom rane i predškolske dob te im olakšati usklađivanje privatnog i poslovnog života. Na taj način potičemo mlade obitelji na ostanak u svojoj sredini, istaknula je državna tajnica Josić koja je svečano uručila ugovore o financijskoj potpori za 25 gradova, kojima je obuhvaćeno 1.108 djece vrtićke dobi..