Novi teritorijalni brend "Potraga za petim elementom" dobio je svoju prezentaciju na još jednom EU međunarodnom događanju, koje je u Veneciji okupilo stručnjake za turizam iz Italije i Hrvatske. Riječ je o završnoj konferenciji prekograničnog projekta SLIDES (Interreg program Italija-Hrvatska), u sklopu kojega je Sveučilište u Zadru predstavilo osnovne informacije o projektu, dosege znanstvenih istraživanja, formiranja inovativne ponude i suradnje s lokalnim dionicima u zadarskom zaleđu tijekom protekle dvije i pol godine kroz projekt Made In-Land.

Kao glavni rezultati ovog projekta na području Zadarske županije tako su navedeni dizajn vizualnog identiteta, izrada marketinškog plana te razvoj web aplikacije, koja u kombinaciji sa sistemom pametnih kartica može potaknuti turiste na dolazak i boravak u zadarskom zaleđu. Sve to omogućilo je postavljanje temelja za razvoj modela održivog turizma, koji bi nastavio funkcionirati i po završetku samog projekta, a koji bi se bazirao na daljnjoj evaluaciji prikupljenih podataka, kapitalizaciji i promociji svih rezultata te dizajnu poslovnog modela pametnih kartica, koji bi turiste privukao s popustima i sistemom nagrađivanja.

Održivost i valorizacija baštine
Ambijent Instituta za znanost, književnost i umjetnost u Veneciji naposljetku je poslužio i za prikaz promotivnog videa Sveučilišta u Zadru, koji je snimljen za potrebe projekta Made In-Land, a koji prikazuje sve atrakcije i lokalitete, odnosno cjelokupnu kulturnu i prirodnu baštinu zadarskog zaleđa. No, uoči izlaganja predstavnika tvrtke Symbol, vanjskog suradnika Sveučilišta u Zadru, prisutnima se obratila i Silvia Comiati, voditeljica Tajništva zajedničkog odbora (Joint Secretariat) Italije i Hrvatske, najavivši da će i u nadolazećem razdoblju u program Interreg Italija-Hrvatska biti uključeno 12.5 milijuna građana, a uz 83 odobrena projekta, očekuje se i sudjelovanje 800 partnerskih organizacija.

Fokus će, između ostalog, biti na ekonomskoj održivosti, zaštiti i valorizaciji prirodne i kulturne baštine, implementaciji rješenja prekogranične mobilnosti, te socijalnoj uključenosti, a sve kako bi se potaknula raznovrsnost i inovativnost turističke ponude, pomak turističkih tokova dalje od jadranske obale i modernizacija infrastrukture.

Jednaki ciljevi različitih projekata
Inače, u projekt SLIDES su uz Veneciju bili uključeni i gradovi Ferrara, Bari, Šibenik i Dubrovnik, koji su na završnoj konferenciji predstavili svoja iskustva u radu na projektu, ali i generalno u turizmu. Pokraj toga, pojašnjeni su i glavni rezultati toga projekta - uspostavljanje repozitorija pametnih podataka, modela mobilnosti i pametnih karata, mapiranje obrtničkih djelatnosti i rangiranje prema turističkim potencijalima, te razvoj nadzorne ploče koja prikazuje relevantne pokazatelje uspješnosti turističke ponude i zastupljenosti posjetitelja. Baš kao i na projektu Made In-Land, sve je ovo poslužilo za razvoj prekogranične strategije koja omogućava ravnomjeran i održiv razvoj turizma na tome području, kao i promociju kulturnog i prirodnog nasljeđa. Naposljetku, ovaj događaj je bio i savršena prilika za podjelu promotivnih materijala zainteresiranim sudionicima, koji su iz prve ruke poželjeli čuti detaljnije informacije o projektu Made In-Land i njegovim dosezima.

Projekt Made In Land je financiran kroz Interreg program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2014.-2020., a ukupna mu je vrijednost 2.218.069,31 eura od čega bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 1.885.358,88 eura. Projekt je započeo s provedbom 1.1.2019., traje do 22.6.2021. Partneri u projektu su uz Sveučilište u Zadru, Regija Marche (IT), Sveučilište u Camerinu (IT), Općina San Leo (IT), Općina Riccia (IT), Javna ustanova za upravljanje parkovima i bioraznolikošću - Romagna (IT), AZZRI - Agencija za ruralni razvoj Istre (IT) i Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA (HR).