U srpnju će biti pet godina od kada je Zadar sa zidinama koje je izgradila Venecija, uvršten na listu UNESCO-a, popisa svjetske baštine, a na ulazu u park Vladimira Nazora isto toliko godina stoji sramotan odnos gradske vlasti prema toj baštini.

Pet će godina od kada je poplava uzrokovala odron unutrašnjeg zida utvrde Forte na prostor kojeg koriste Nasadi, a gradske vlasti nisu bile u stanju sanirati taj dio UNESCO-ve zaštićene zidine.

I ne bi ni znali za to da ih javnost nije upozorila, istina nakon prve reakcije komunalaca koji su tražili da se zbog sigurnosti prolaza kameni ulaz podupre drvenom oplatom. I tako to stoji, na jesen će biti punih pet godina.

Sanaciju su amandmanom tražili vijećnici Akcije mladih, ali im je pročelnica za kulturu Dina Bušić kazala kako je ona to predvidjela s 300 tisuća kuna. Kada i tko će to uraditi - nema odgovora (kad smo pitali, pročelnica je bila sa svojim privatnim projektom u Bugarskoj, op.a), a godina brzo proleti.

"Prije nekoliko godina, tijekom razdoblja velikih oborina, dogodio odron zemlje i dijela bedema bastiona Forte. Odron je prouzročio urušavanje zidnog plašta uz istočni ulaz u utvrdu (danas Perivoj). Po ovom događaju izrađena je snimka postojećeg stanja i projekt sanacije dijela bedema bastiona Forte prema kojemu se planira postupiti. Za ovaj projekt u 2022. godini planira se izdvojiti 300.000 kuna."

Hoće li ovaj navod ostati mrtvo slovo na papiru i Grad neće imati novca, zbog amandmana zločeste oporbe, zbor korone ili zbog rata u Ukrajini, kao što nisu imali novca za novi krov na gradskoj garaži na kojem se raspadaju azbestne ploče!?

 

Sanacija je na čekanju točno četiri godine od kada su konzervatori, koji jedino službeno brinu za zaštitu baštine, dali svoje uvjete.

- Uvidom u dokumentaciju ovog Odjela utvrđeno je da je na traženje Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Zadra Konzervatorski odjel izdao posebne uvjete za sanaciju urušenog dijela kamenog podzida u dvorištu tvrtke Nasadi d.o.o. u Perivoju Vladimira Nazora na k.č. 4830/2, 4831 k.o. Zadar 18. travnja 2018 godine, napisao nam je u odgovoru na novinarski upit, pročelnik Igor Miletić.

Iako je UNESCO-va lista priča za turiste, činjenica je da gradske vlasti u Zadru niti ne održavaju bedeme koji su ove godine zarasli. Jedini spomen toga su jedva vidljive table s oznakom UNESCO-a. Grad Zadar se za razliku od Šibenika ne brendira na UNESCO, a onda nije ni čudo da se u nacionalnim okvirima nitko, pa ni HTV u svom kalendaru ne zna da je  i Zadar grad u kojem je dio baštine na listi te svjetske organizacije UN-a.