Nakon što su radnici Stipčevića po traženju Odjela za komunalne poslove završili sanaciju samo jedna staze u parku Jarula, na scenu su stupili izvođači u ime Odvodnje.

Oni su uz dvojnu zgradu Peglice iskopali kanal na trotoaru uz Obalu kralja Tomislava kako bi postavili nove kanalizacijske cijevi.

I opet do dijela podignutog pločnika koji se, kako smo doznali na terenu, neće dirati zbog zahvata na kanalizaciji. On će i dalje ostati komunalni problem kojeg nadležni nisu riješili jednom punom bržom i jednostavnijom intervencijom.

Kao što su to uradili Nasadi. Naime, u tom drvoredu platana jedno stablo se evidentno suši, a Nasadi su posadili dva nova i prema najavi direktora Josipa Krnčevića još će jedno.

U parku Jarula kojeg oni održavaju jutros su sadili sezonsko cvijeće, a lipe su mirisale. Druga ekipa je bila na bedemima, čisteći ih od korova koji je izbio iz pukotina kamena. I to je održavanje u opisu poslova Nasada.