Trgovački sud u Zadru naložio je Socijaldemokratskoj partiji da u roku od osam dana iseli iz prostorija koje koristi na Trgu pet bunara. Riječ je o sporu nad vlasništvom oko zgrade koju SDP koristi, koju je država pravomoćno dobila, a najnovija presuda o iseljenju još nije pravomoćna, kaže predsjednik županijskog SDP-a Jure Zubčić.

- Pravomoćna presuda o povratku zgrade je već duže vremena poznata stvar. Svakako da ćemo u suradnji s gradom i državom naći adekvatne prostore koji nam po zakonu pripadaju, kaže Zubčić.

U presudi donesenoj u ponedjeljak ističe se kako je SDP dužan iseliti iz prostora kojeg koristi, odnosno prostora na prvom katu površine 226,97 m2 te ga slobodnog od osoba i svih svojih stvari predati u posjed Republici Hrvatskoj. SDP je u postupku tvrdio da ima pravno reguliran odnos zakupa koji plaća Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, temeljem čega ima ovlaštenje za korištenje i raspolaganje nekretninom.

- Nalog za iseljenje tuženika predstavlja miješanje u pravo na poštovanje njenog prostora za obavljanje rada. Zakup poslovne prostorije može prestati istekom ugovorenog roka zakupa, sporazumom ugovornih stranaka, otkazom ili odustankom od ugovora o zakupu, a u konkretnom sporu tužiteljica nije objasnila zašto bi predmetni zakup prestao i zašto bi tuženik bio obvezan na iseljenje iz predmetnog poslovnog prostora, navodio je u sporu odvjetnik SDP-a.

U presudi se međutim navodi kako Republika Hrvatska nikada s tuženikom nije sklopila ugovor o zakupu, niti je tuženik dostavio govor na koji se poziva. Ministarstvo periodično izdaje tuženiku račun u visini iznosa zakupnine koja bi bila da je ugovor sklopljen, međutim te iznose SDP nikada nije namirio te je za isplatu istog pokrenut i parnični postupak pred Trgovačkim sudom u Zagrebu.