Završna konferencija projekta PEPSEA održana je u prostoru Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - Zavod za povijesne znanosti u Zadru. Organizator događanja bila je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA koja je ujedno i vodeći partner na projektu.

Cilj projekta je povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja te zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora i očuvati biološku raznolikost Jadranske regije.
Okupljenima su se uvodno obratili ravnateljica Agencije ZADRA NOVA Marina Dujmović Vuković i pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Olivio Meštrović.

„U veljači ove godine, kad smo predstavljali opremu koja je nabavljena zahvaljujući projektu PEPSEA, kazala sam kako se uz dobru suradnju postiže više. To želim ponoviti i danas. Kad smo 2019. godine krenuli s provedbom ovog projekta, usudila bih se reći, živjeli smo u jednom drugom svijetu. Svijetu prije pandemije, prije divljanja cijena, prije narušenih lanaca dobave. Sve to, tada nezamislivo, tijekom provedbe ovog projekta postalo je realnost. Ali uz suradnju sve smo to nadvladali i došli smo do današnje faze, do faze kad projekt administrativno završava, a nama i našim partnerima, tj. zajednicama u kojima djelujemo, ostaju projektni rezultati." - poručila je ravnateljica Dujmović Vuković te dodala kako rezultati ovog projekta nisu mali i neznačajni.

- Njihova financijska vrijednost mjeri se u milijunima kuna, a ona društvena još je veća, rekla bi i nemjerljiva, jer čisti okoliš nema cijenu, istaknula je ravnatljica ZADRE.

„Čvrsto vjerujem da će u idućem razdoblju biti spremnosti i snage da se nastave projekti koji imaju za cilj očuvanje mora, očuvanje okoliša i prirode te bioraznolikosti ekosustava Jadranskog mora kao posebno osjetljivog, ali i operativne spremnosti djelovanja u potencijalno mogućoj ugrozi, ukazao je pročelnik Meštrović.

Projekt PEPSEA ili punim nazivom na engleskom Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution sufinanciran je iz Programa prekogranične suradnje Italija - Hrvatska Provedba projekta je započela 1. siječnja 2019. godine, a završava 30. lipnja 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta PEPSEA iznosi 2,9 milijuna eura. U projektu sudjeluje osam partnera, četiri hrvatska i četiri talijanska. Uz nositelja projekta - Agenciju za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, hrvatski partneri su Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora ATRAC, Splitsko-dalmatinska županija i Šibensko-kninska županija. Projektni partneri iz Italije su Konzorcij za istraživanja iz Ferare, Regionalni park PO Delta Veneto, Gospodarska komora Bari te Agencija za zaštitu okoliša iz Venecije.

Voditeljica projekta iz Agencije ZADRA NOVA Mia Perica i predstavnici projektnih partnera predstavili su rezultate projekta i njihov doprinos regijama iz kojih dolaze.
Kroz projekt su uspješno i adekvatno opremljene pilot lokacije u Jadranu kao i interventni timovi.

U Zadarskoj županiji opremljene su dvije pilot lokacije - luka Sali i rijeka Zrmanja, na kojima je postavljena oprema za nadzor. Riječ je o beskontaktnom mjeraču vodostaja, meteorološkim postajama, uređaju za detekciju onečišćenja, video nadzornom inteligentnom sustavu za nadzor prometa te računalnoj radnoj stanici nadzornog sustava smještenoj u Operativnom centru Zadarske županije za provedbu plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Zadarskoj županiji. Nabavljen je i dron kojim će se nadzirati zadarski akvatorij u skladu s najnovijim tehnologijama te oprema za preventivno, intervencijsko te sanacijsko djelovanje u slučaju iznenadnih onečišćenja mora na području Zadarske županije. Oprema je ukupne vrijednosti 1.369 000, 00 kuna i na raspolaganju je Vatrogasnoj zajednici Zadarske županije. Uz to su projektni partneri izradili Registar zatvorenih dijelova mora koji su podložni opasnostima od onečišćenja te su radili na razvoju i primjeni metodologije za izradu detaljnih planova intervencija uz uspostavu tehnologije za učinkovito saniranje onečišćenja u zatvorenim dijelovima mora.

Dio završne konferencije bila je i akcija čišćenja podmorja u uvali Maestral. Vrijedni ronioci iz Ronilačkog kluba Sv. Roko iz Bibinja od ranog su jutra obilazili morsko dno i uklanjali posljedice negativnog ljudskog djelovanja.

Kao lokacija završne konferencije odabran je zadarski Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademija znanosti i umjetnosti koji pazi i čuva Pomorsku zbirku.