Prema službenim podacima, u Zadarskoj županiji je 31. svibnja evidentirano 61.021 zaposlenih odnosno 3.407 ili 5,9% Više zaposlenih nego na isti dan prošle godine kada je bilo 57.614.

Brojke su odlične (puno bolje nego je hrvatski prosjek), osobito kada se uzme u obzir da je to čak 1.923 zaposlenih više nego na što je bilo na isti dan u predpandemijskoj 2019. godini. Tada je u evidenciji zaposlenih bilo 59.098 zaposlenih.

Plaće su porasle i sigurno će dodatno rasti, što će se pozitivno odraziti i na županijski proračun. Planirani iznos poreza na dohodak od nesamostalnog rada i dr. samostalnih djelatnosti (glavni vlastiti prihod Zadarske županije) za 2022. godinu je 65,9 milijuna kuna. Uz porast zaposlenih taj bi iznos trebao biti veći, najave su upućenih iz Zadarske županije. uvažavajući gore navedeno trebao ostvariti u iznosu većem nego što je planirano. Svi projekti koji su planirani moći će se realizirati.