Zbog inflacije, rasta cijene građevinskih materijala, rata, korona i tko zna čega još, dižu se cijene na već ugovorenim EU projektima. Najveći po iznosu na zadarskom području, a koji ima oznaku projekta od državnog interesa je Centar za gospodarenje otpadom. Ugovoren 2019. godine na 460 milijuna kuna, trebao bi se povećati za 100 milijuna.

Kako će to Vlada RH riješiti? Prema medijskim napisima posvađali su se oko toga ministri Ivana Paladina i Ivan Malenica. Paladina, kao najnovija akvizicija premijera Andreja Plenkovića iz visokog svijeta biznisa, to negira te predlaže.

- Građevinari i prema sadašnjim propisima od naručitelja mogu zahtijevati nadoknadu zbog povećanja svojih troškova. Prvih deset posto povećanja ugovorene cijene radova snose sami, a ostalo imaju pravo potraživati, najavio je Paladina.

Kakvi će kriterij u tome biti probijanje roka, za sada se u javnosti ne spominje, dok se čeka taj dokument.

Slovenski Riko odavno ima spreman zahtjev za povećanje ugovorenih cijena za 30 posto. Oni su kao nositelji radova, protekle tri godine imali podizvođače, čiji popis smo dobili iz tvrtke Eko.

Sporazum o projektiranju i izvođenju radova na izgradnji CGO Biljane Donje potpisan s tvrtkom Riko d.o.o. - 5.4.2019. koji je imao podugovore s izvođačima iz Hrvatske i Slovenije.

Evo tko se sve izmjenjivao na tom velikom gradilištu:

PODUGOVARATELJI IZVOĐAČA SU:

* ELMAP d.o.o. - Podstrana
* Sokol d.o.o. Vinkovci
* Lavčević Zadar d.o.o. Zadar
* A2A S.p.a. Brescia, Italija
* Wehrle GmbH, Emmendingen, Njemačka

2. Dodatak 1. Sporazumu potpisan - 15.5.2020., izvođač uvodi
nove/zamjenjuje podugovaratelje:

* IPZ Uniprojekt Terra d.o.o. Zagreb
* Hidroplan d.o.o. Zagreb
* Aling d.o.o. Zagreb
* ELMAP se zamjenjuje novim - Kolektor Sisteh, sistemi in Tehnologije
d.o.o. Ljubljana

3. Dodatak 2. Sporazumu potpisan - 21.12.2020. uveden je novi
podugovaratelj:

* Trgograd d.o.o. Litija, Slovenija

4. Dodatak 3. Sporazumu potpisan - 05.10.2021. Uvedeni su
podugovaratelji:

* M.I.HRŠAK d.o.o., Krapina
* MOBECO d.o.o. Leskovec pri Krškem, Slovenija
* TEXO MOLIOR d.o.o. Cavtat
* GB Krk d.d. Krk
* Solar Sistem d.o.o. Škabrnja