Zbog završetka školske godine Liburnija je ukinula prigradske linije koje su prometovale radnim danom prije i poslije nastave.

Od ponedjeljka tako više neće biti linija za Debeljak (7:15), Drage (11:45, 20:30 - prometuje do Pakoštana), Nin (12:30, prometuje samo do Petrčana), Posedarje (12:30, 19:30), Mandalinu (13:30 - prometuje do Posedarja, 20;30), Pakoštane (13:50, 19:30 - prometuje do Biograda) i Biograd (19:50). U smjeru prema Zadru neće biti autobusa i Draga (6:40, 12:40), Maslenice (8:00). Biograda (13:30, 19:15), Raštana (17:25), Radovina i Ražanca (17:25), Starigrada (19:00) i Posedarja (19:55). Linije Zadar - Obrovac prometuju u 14 sati.

Također su prestale vrijediti i pokazne karte, osim za učenike koji pohađaju dopunsku nastavu, polažu ispite državne mature ili odrađuju stručnu praksu. Za izradu pokaznih karata moraju priložiti potvrdu škole na kojoj će biti naveden period ili dani obavljanja navedenih aktivnosti.