U Centru za kreativne industrije u Zadru, u ponedjeljak 27. lipnja 2022., održano je početno predstavljanje projekta „Učinkovito aktivno PODUčavanje i učenje o PODUzetništvu u gospodarski nerazvijenim i ruralnim područjima - PODUZMI". Predstavljanje projekta organizirala je Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije -INOVAcija koja je vodeći partner na projektu. Kao partneri u provedbi projekta sudjeluju Osnovna škola Nikole Tesle Gračac, Sveučilište u Zadru te norveški partner Vinco Innovation AS.

Predstavljanje projekta održano je s ciljem informiranja i uključivanja dionika projekta u temu ranog učenja o poduzetništvu te aktualizacije pitanja o važnosti razvoja poduzetničkih kompetencija učenika od najranije dobi. U sklopu događanja održan je okrugli stol pod nazivom „Važnost razvoja poduzetničkih kompetencija u okviru odgojno obrazovnog sustava - Kako stvoriti poduzetne mlade ljude koji su spremni na razvoj vlastitog poduzetničkog pothvata po završetku svog obrazovanja?".

Sudionici okruglog stola bile su Mirjana Miočić, ravnateljica Dječjeg vrtića Sunce, Dobrila Radeka ravnateljica Dječjeg vrtića Žuto pače, Slavicu Miočić, ravnateljica OŠ Nikola Tesla, Jelena Gulan, ravnateljica Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škola Stanka Ožanića, Anamarija Ivković, ravnateljica Prirodoslovno-grafičke škola Zadar, Zdenko Kobeščak, ravnatelj Osnovne škole Stjepana Radića Brestovec Orehovički te gospođa Barbara Salopek iz tvrtke Vinco Innovation iz Norveške. Moderatorice su bile Božena Krce Miočić i Daliborka Luketić sa Sveučilišta u Zadru.

Opći cilj projekta je doprinos održivom razvoju ruralnih područja, smanjenju siromaštva i raseljavanja mladih te poticanje socijalne uključenosti i inovacija u depriviranim općinama i mjestima na području Zadarske županije. Provedbom projekta razvit će se novi model podučavanja u poduzetništvu koji će omogućiti inovativan i kreativan pristup podučavanju s ciljem razvijanja znanja, vještina i kompetencija učenika u ruralnim i depriviranom područjima. U Osnovnoj školi Nikole Tesle u Gračacu provest će se pilot projekt, a za tu svrhu, preuredit će se i opremiti dio prostora u okviru knjižnice opremom nužnom za provedbu stručnog usavršavanja i nastavak implementiranja programa. Projekt će uključivati i aktivnosti kojima će se doprinijeti razvoju kompetencija nastavnika i ostalih odgojno-obrazovnih djelatnika za provedbu novorazvijenog modela, a sve uz primjere dobre prakse iz Norveške.

Projekt PODUZMI provodi se od 1. lipnja 2022. do 30.studenog 2023.godine u okviru programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva" koji čini dio financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora (EGP-a) i Kraljevine Norveške. Ukupna vrijednost projekta je 198.923, 57 eura od čega je iznos bespovratnih sredstava koji se dodjeljuje iz donatorskih sredstava 85% dok se 15% dodjeljuje iz državnog proračuna.