Kakvoća mora na svim zadarskim plažama je izvrsna, pokazalo je posljednje mjerenje Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

Na prošlom mjerenju tijekom svibnja more kod plaže na Kolovarama (Mulić) ocijenjeno je dobrim a ne izvrsnim, što je bilo pokazatelj manjih nečistoća i viška organizama u moru. Međutim, mjerenja tijekom lipnja pokazala su da je more na ovoj lokaciji, kao i na nedalekoj uz hotel Kolovare, izvrsne kvaltite. Jednaku ocjenu dobile su i plaže u Arbanasima, na Puntamici, Diklu, Kožinu, Petrčanima, odnosno na svim lokacijama na kojima se mjerenja provode.

Kriteriji za ocjenjivanje kakvoće mora na plažama, kao i metode ispitivanja propisani su Uredbom o kakvoći mora za kupanje, a ispituju onečišćenje fekalnim vodama, mikrobiološka zagađenja i sve tvari koje loše utječu na ljudsko zdravlje.