I dok romobili postaju prava pošast u prometu, Grad Zadar planira na njima zarađivati.

S malim zakašnjenjem objavili su natječaj za davanje u zakup javnih površina na kojima će se iznajmljivati romobil. NEma sumnje da je za to postoji interes jer su iz Odjela za gospodarenje gradskom imovinom izračunali da je početni iznos zakupnine za sve lokacije 120.000 kuna bez uračunatog PDV-a. Svih osam lokacija daju se u zakup zajedno istom ponuđaču za postavljanje električnih romobila na lokacije koje su prethodno odabrane, svaka površine do 7 m2 na vrijeme od 1. srpnja 2022. godine do 30. lipnja 2023. godine, navodi se u uvjetima natječaja.

On je objavljen 1. srpnja a 11. srpnja je otvaranje ponuda, a 15 dana rok za izbor što znači jedan mjesec manje ili...

 U zakup se daju lokacije koje su u vlasništvu Grada Zadra: Nova vrata, sjeverna strana, Kolodvor, Ante Starčevića, Obala kneza Trpimira, Borik, Ante Kuzmanića, Foša Kolovare ulica, kraj caffe bar Fontana, Marina Zadar, Vruljica, Ulica Edina Androvića, Višnjik te neodređena lokacija Jazine, Relja, što su u stvarnosti dva gradska predjela.