Čak četiri građevinska projekta, pobjednika hrvatskog prednatjecanja, sudjelovat će na ovogodišnjem natječaju za međunarodnu Graditeljsku nagradu CEMEX koja će se 31. put održati u Meksiku potkraj godine.

Među njima su obnova i rekonstrukcija Donjeg i Gornjeg mosta u Ninu te Vidikovac u Zadru

Natječaj koji je trajao kroz ožujak i travanj bio je otvoren svim arhitektima, građevinarima i investitorima s projektima koji su završeni tijekom 2020. i 2021. godine, a kriteriji odabira bili su arhitektonsko rješenje, projekt konstrukcije, postupak gradnje, cjelovita održivost te drugi stručni čimbenici.

Neovisni stručni Odbor nagrade koji čine mr. sc. Petra Škevin, d.i.a., potpredsjednica Upravnog odbora Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, prof. dr. sc. Alen Harapin, d.i.g., prodekan za tehnologiju, infrastrukturu i konkurentnost Fakulteta građevinarstva arhitekture i geodezije u Splitu te Daša Gazde, d.i.a., predsjednica Društva arhitekata Splita, odabrale su ta četiri projekta.

Uz odabir  se navodi i opis projekata na nacionalnoj osnovi:


Vidikovac - Zadar

Pobjednik u kategoriji Zajednički prostori
Predstavnik projekta: Ante Andrović
Arhitektonsko rješenje: Ante Andrović (mediterra d.o.o.)
Izvođač: TIM d.o.o.
Fotografije: Ante Andrović / Filip Brala
U okviru EU projekta "REVIVAL" (Revitalisation and Reuse of the lost heritage in the Adriatic landscape), grad Zadar reintegrira zanemareni javni prostor i to prenamjenom opsežne vojne infrastrukture u turističke svrhe, vodeći računa o zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih vrijednosti. Uređenje okoliša uključuje formiranje pješačkih staza (1. etapa), parkirališta, terasasto ukopanog platoa s tribinama te prijedlog revitalizacije tornja bivšeg vidikovca kao odvojene atrakcije. Kako se radi o prostranoj zelenoj površini s velikim stablima, prirodna konfiguracija terena oko i između stabala korištena je za pješačke staze nepravilnog oblika širine 1,2 - 3 m uz koje su se smjestile klupe. Za daljnje etape planiran je i novi plato u nivou staza. Staza, zamišljena kao „Linearni Vidikovac" vijuga među borovima. Nalazi se na položaju s jedinstvenim pogledom na grad te revitalizira zanemaren, nepristupačan prostor, donedavno korišten kao divlji deponij. Primjena dekorativnog betona pružila je brojne prednosti, ne samo u smislu izdržljivosti, samodostatnosti i pristupačnosti osobama s poteškoćama u kretanju, već kao i podloga za ključni detalj staze - fluorescentne kamenčiće. Tako su izbjegnuti jaka rasvjeta i svjetlosno zagađenje, omogućena je financijska isplativost staze na dulji rok. Svijetleća staza noću ne konkurira gradskim vizurama a daje dovoljno svjetlosti (koja se akumulira tijekom dana) da kao posjetnik vodi po noći.

Obnova i rekonstrukcija Donjeg i Gornjeg mosta u Ninu
Pobjednik u kategoriji Infrastrukturne građevine
Predstavnik projekta: Marina Galić
Izvođač: Spegra d.o.o.
Fotografije: Ljubo Pavić

U katastrofalnoj poplavi 11. rujna 2017. godine mostovi u Ninu su teško oštećeni i dijelom urušeni. Izvedenim radovima su mostovi rekonstruirani, ojačani i dovedeni u stanje primjereno povijesnoj jezgri, jednoj od glavnih turističkih atrakcija Nina. Tijekom rekonstrukcije težilo se da se što više kamenog materijala ponovno upotrijebi čime se doprinijelo smanjenju potrošenih resursa. Mostovi su se rekonstruirali po uzoru na njihov izgled prije no što su poplavljeni te su se na taj način uklopili u urbano okruženje i društveni kontekst. Kameni svodovi, oslonci svoda i srušeni i uklonjeni čelni zidovi sa zidanim ogradama ponovno se zidaju koristeći postojeće kamene zidne elemente u što većoj mjeri. Nadomještajući kamen bojom, teksturom, strukturom i čvrstoćom odgovara izvornom kamenu. Antikorozivna zaštita konstrukcije od primarne je važnosti za konstrukcije u morskom okolišu. Na vanjskim dijelovima armiranobetonski zidovi sanduka zaštićeni su čelnim zidovima. Za zidanje, fugiranje i injektiranje kamenog zida korišteni su bescementni mortovi i injekcijske smjese na bazi prirodnog hidrauličnog vapna i pucolana. Prikazanom obnovom rekonstruiran je izvorni izgled mosta, a korišteni materijali za zide kompatibilni su izvornom ziđu. Posebno se pazilo na trajnost građevine za koju je kritična trajnost armiranog betona i sidara za povezivanje zida i betona.