Dobili smo fotografije vatrenog prizora koji je nastao sinoć uz Ulice Hrvatskog sabora.

U Županijskom vatrogasno-operativnom centru doznajemo kako je dojava o šumskom požaru uz zadarsku zaobilazanicu zaprimljena u 21:03 sati. Na terenu su odmah upućena tri vozila s djelatnicima. Zahvaljujući njihovoj brzoj reakciji, vatra je ugašena već u 21:53 sati te nije došlo do njezinog širenja tako da ugroze za ljude i imovinu nije bilo.

Još nema informacija o opožarenoj površini.