Iz Grada Zadra poslali su email kojim "zahtijevaju da objavimo ovaj ispravak bez promjena i dopuna na istovrijedan način na koji je bila objavljena i informacija na koju se ispravak odnosi, kako slijedi":

Za postavu ugostiteljske terase u Ulici Brne Krnarutića 11, za ugostiteljski objekt „Trattoria Bueno", društvo E.K. MEDITERAN j.d.o.o. s Gradom Zadrom ima zaključen Ugovor o zakupu javne površine za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2022. godine, za ukupnu površinu 13 m2, koja je označena na skici u privitku i koja je sastavni dio Ugovora. Iz priložene skice razvidno je kako zakupniku nije dozvoljeno postaviti ugostiteljske stolove i stolice ispred ulaza u prostore Zadarske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove.

U svezi korištenja javne površine izvan granica definiranih ugovorom postupalo je komunalno redarstvo upozorenjem. Slijedi rješenje i odgovarajuća novčana kazna, a ukoliko se kršenje ugovora opetovano bude ponavljalo Grad Zadar će isti raskinuti na štetu zakupca.

Budući predmetni članak sadrži maliciozne i neistine navode, ovim putem zahtijevamo objavljivanje ovog ispravka netočne informacije u cijelosti, na način propisan čl. 41. st. 1. Zakona o medijima" navodi se u ispravku kojeg potpisuje Ivana Dadić, zadužena za odnose s javnosti.

Nije nam jasno što ispravljaju - da su njihovi zakupci proširili terasu izvan gabarita i izvan radnog vremena. To je uobičajena praksa zbog koje je pretenciozno reći da je naša objava koja je kao obično tek "pritisak javnosti" netočna i maliciozna.