Radovi su u tijeku, tvrde nadležni u gradskoj upravi koje smo pitali je li počela gradnja novog groblja u Crnom s obzirom da je još u ožujku potpisan ugovor s izvođačem radova iz Albanije i Kosova. U Nasadima, koji moraju oglasiti prodaju grobnih mjesta, također nisu imali informaciju o tome u kojoj su fazi radovi na gradilištu u Crnom.

Grad Zadar kao nositelj te investicije za nadzor je izabrao P.I Konzalting i LC Design za 220 tisuća kuna. Tijekom ovog tjedna, na gradilištu naš foto-reporter nije nikoga zatekao  na ograđenom gradilištu. Rok za tu prvu od 7 faza ionako je tri godine.

Iz podataka na obaveznoj tabli gradilišta vidljivo je da se krajem ožujka mijenjala i građevinska dozvola a da je početak radova na gradilištu prijavljen 27. travnja.

Tih informacija, međutim, nema u opširnoj informaciji Iz Odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje kojeg prenosimo onako kako je napisana da ne kaže ništa o sadašnjem stanju na gradilištu.

„Projektirano Novo gradsko groblje Grada Zadra (NGGGZ) na lokaciji sjeverno od naselja Crno i istočno od državne ceste D8 prostirat će se na novoformiranoj čestici 2144/300 k.o. Crno na površini cca 33 ha ukupnih dimenzija oko 560x590 m. Osnovna podjela površina groblja je na vanjski prostor groblja: prometna i komunalna infrastruktura i na unutrašnji prostor groblja: osam grobnih cjelina (jedna za ukop u zemlju i jedna za slučaj epidemije) i površina za centralne funkcije.

Ukupni kapacitet groblja je: sveukupno grobnica 7513, sveukupno urne i niše 2268, odnosno sveukupno 30198 grobnih mjesta.
Gradnja groblja predviđena je u sedam etapa, kako to budu zahtijevale potrebe, pretpostavka je da bi ovakvo groblje bilo dostatno za sljedećih stotinjak godina.
Zemljište na kojemu će se groblje graditi u vlasništvu je Grada Zadra, a stečeno je darovanjem od strane Republike Hrvatske.
U međuvremenu ishođena je građevinska dozvola za 1.etapu i nakon provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor i započeli su radovi na izgradnji početnih faza 1. etape.

Početne faze sačinjavaju dio groblja koji će se oformiti kao „manje groblje", a što je u stvari grobna cjelina G1 sa svim potrebnim pratećim sadržajima u službi dostojanstvenog ispraćaja pokojnika i sa svom potrebnom infrastrukturom: promet u kretanju i u mirovanju, NN elektromreža s javnom rasvjetom, opskrba vodom i odvodnja fekalna i oborinska. Za ilustraciju spomenuto „manje groblje" odnosno grobna cjelina G1 je veličine približno kao groblje na Belafuži i kad bude završeno imat će 4.379 ukopnih mjesta. Nakon izvedenih radova na izgradnji početnih faza 1.etape moći će se ishoditi uporabna dozvola.

Izvođač ugovorenih radova je Zajednica: „PE-VLA-KU" SH.P.K. Rr. "Muzakët" iz Tirane, Republika Albanija, i „PE-VLA-KU" SH.P.K. iz Prištine, Republika Kosovo.
Iznos ugovorenih radova je 19.866.419,41 kn bez PDV-a, odnosno 24.833.024,26 kn s uračunatim PDV-om. Radovi su u tijeku, ključna je informacija iz odgovora na novinarski upit, što se na terenu nije vidjelo.

Početak gradnje groblja u Crnom, koje će biti za idućih 100 godina, bio je najavljivan za 2020. godinu.