Zadarsko područje bogato izvorom Zrmanje, ali s vodoopskrbnim sustavom koji godinama nije riješio problem gubitaka vode u mreži, u vremenu najveće potrošnje i suše postavlja se pitanja - hoće li biti službene redukcije vode?

Pitanja smo proslijedili Gradu Zadru koji je većinski vlasnik Vodovoda, a u nadzoru su pročelnici Robertino Dujela i Ivan Mijolović.

Prema odgovoru iz nadležnih službi Vodovoda Zadar, iako je razina vode u bunarima na niskim razinama, redukcije u isporuci vode na području Zadra nema. Isključivi problem je niži tlak u sustavu zbog veće potrošnje i učestalih krađa, ističe se u odgovoru kojeg su iz Vodovoda prenijeli na novinarska pitanja.

Problem u vodoopskrbi visoke zone grada Zadra, nastaje zbog sniženog tlaka u vodoopskrbnom sustavu, ustvrdili su iz Vodovoda.

Konkretno, područje Crnog spojeno je na regionalni cjevovod Muškovci - Zadar u kojem je trenutni tlak ispod 2 bara, a trebao bi biti bar dvostruko veći da bi vodoopskrba uredno funkcionirala.

Područje Bokanjca, također visoka zona, posljednjih dana bilježi nikad višu potrošnju vode od kapaciteta vodnih crpki koje su nužne za vodoopskrbu tog gradskog naselja s vodospreme Čubrijan. Vodovod je pokrenuo postupak potreban za nabavu odgovarajuće crpke većeg kapaciteta za koju je potrebna i veća snaga struje s pripadajuće trafostanice ili agregata. Nabava crpke i agregata je u tijeku pa se rješenje problema vodoopskrbe visoke zone očekuje u sljedećih nekoliko dana.

Babindub je spojen na regionalni cjevovod iz pravca Crnog i iz pravca Zemunika. Trenutno vodu dobiva iz pravca Zemunika jer zbog malog tlaka u regionalnom cjevovodu iz pravca Crnog nema dovoljno vode, očitovali su se iz Vodovoda.

Pitali smo ima li suša ima svoje posljedice na otocima koji su u sastavu Grada Zadra?

Isporuka vode prema zadarskim otocima provodi se redovito, sukladno zaprimljenim zahtjevima mjesnih odbora. Ove godine isporuka vode prema otocima počela je još u siječnju i provodi se kontinuirano kroz svo vrijeme. U prvih šest mjeseci otocima je isporučeno 25,7 tisuća kubika vode, a u istom razdoblju prošle godine 17 tisuća.

Kakve je veza s nestašicom vode i radovima na kanalizaciji?, također smo pitali nadležne u Gradu Zadru.

U manjoj mjeri postoje problemi u vodoopskrbi koji su vezani uz radove na komunalnoj infrastrukturi u sklopu projekta Aglomeracije Zadar - Petrčane, a u vrijeme trajanja tih radova organizirana je opskrba pitkom vodom uz pomoć auto cisterni. Također, povremeno dolazi i do nepredviđenih oštećenja cjevovoda prigodom izvođenja samih radova, a ona se saniraju u realnim rokovima intenzivnih intervencija, informacija je koju smo dobili iz Grada.

A kakvo je stanje na terenu, najbolje znaju građani koji su nas i potaknuli na problematiziranje trenutnog stanja s vodoopskrbom.