Skupština trgovačkog društva Odvodnja Poličnik d.o.o.donijela je odluku o o obvezi plaćanja naknade za razvoj sustava javne odvodnje, kako bi se „osigurao ravnomjeran razvoj sustava javne odvodnje na području Općine Poličnik".
Osnovica naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge, odnosno jedan kubični metar, a cijena je jedinstvena za domaćinstva i ostale korisnike - 2 kune po kubiku. Naknada će se naplaćivati putem računa za vodne usluge koje ispostavlja Odvodnja Poličnik d.o.o. ili drugo društvo sukladno ugovoru, na kojem se ista iskazuje kao zasebna stavka.

Prihod od naknade za razvoj odvodnje, ističe se u odluci koju potpisuje načelnik općine Davor Lončar, koristi se za financiranje projektne i ostale dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih poslova, analiza i gradnje projekata komunalnih vodnih građevina na području aglomeracije Poličnik, odnosno financiranje gradnje EU projekta »Izgradnja sustava sanitarne odvodnje u stambenoj zoni Grabi u Općini Poličnik« te gradnje projekta vodnokomunalne infrastrukture »Aglomeracije Karinskog i Novigradskog mora, Podvelebitskog kanala te zapadnog dijela zadarskog zaleđa«.

Plaćanje naknade za razvoj uvodi i Grad Pag, koji će ju također koristiti za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina i otplatu zajmova i kredita. „Na području Grada Paga naknada za razvoj utvrđuje se u iznosu od 3,00 kn/m3 isporučene vode iz sustava javne vodoopskrbe i 2,00 kn/m3 vode koja služi kao osnovica cijene vodne usluge odvodnje", navodi se u odluci.

Zanimljivo je da su od obveze plaćanja naknade izuzeti Grad Pag, kada koristi vodne usluge u svrhu gradnje i održavanja javnih i zelenih površina, te Samostan Svete Margarite i Crkva Uznesenja Marijina u Starom gradu, koja čini dio Župe Uznesenja BDM Pag, kada koriste vodne usluge u svrhu održavanja zelenih površina koje se nalaze na području koja predstavljaju zaštićeni spomenik kulture, odnosno arheološko nalazište.