Grad Zadar pokrenuo je prethodno savjetovanje za gradnju nove ceste u Petrčanima na Punti Radman. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 1,9 milijuna kuna bez PDV-a, a nakon uvođenja u posao očekuje se završetak radova u roku od šest mjeseci.

Po projektu Silvia Panovića iz Via Factum, prometnica povezuje građevinske parcele sa već postojećom prometnicom na k.č. 2757 k.o. Petrčane. Prometnica duljine 249 metara se na svom sjevernom kraju spaja se na postojeću makadamsku nerazvrstanu cestu. Izgradit će se sa sljedećom pripadajućom infrastrukturom: vodovodni cjevovod, javna rasvjeta, oborinska odvodnja te EKI - priključnim spojem prema uvjetima teleoperatera.

Na lokaciji na kojoj je predviđena prometnica najvećim dijelom je neuređeno zemljište obraslo grmljem i drugim raslinjem. S obzirom da se radi o prometnici predviđenoj isključivo za prometovanje vozila, bez površina za parkiranje vozila i kretanje pješaka, nisu potrebne posebne mjere za prilagodbu osobama smanjene smanjene pokretljivosti, ističe se u projektu.

Nakon završetka savjetovanja prijedlog o gradnji prometnice trebao bi se naći na sjednici Gradskog vijeća.