Iako je javno izlaganje prijedloga Županijskog plana i studije utjecaja na okoliš prošlo bez većeg odjeka kod domaćih, do 19. srpnja na adresu županijskog odjela za prostorno uređenje stiglo je ukupno 120 primjedbi, prijedloga i mišljenja.

Ona su, prema informaciji pročelnika Olivia Meštrovića, dostavljena tvrtki Ires ekologija d.o.o., kao ovlašteniku izrade strateške studije te Zavodu za prostorno uređenje Zadarske županije kao ovlaštenom izrađivaču Plana.

Ravnatelj Zavoda Stjepan Gverić je pojasnio kako se dobar dio prijedloga odnosi na energetiku. To je ono što smo uočili na javnom izlaganju: zadarsko područje je izabrano za tzv. zelenu tranziciju s obnovljivim izvorima energije, dok se lokalni bore za turističke zone. Jedni bi gradili solare kako to traži EU direktiva, a drugi vjetro-elektrane za koje su dobrim dijelom lokacije ukinute. Jedan dio primjedbi se odnosi na rekompoziciju turističkih zona. Takvi zahtjevi dolaze uglavnom od općina koje su sklone velikim investitorima u apartmanizaciju obale i otoka.

Traži se revizija hidroelektrane sa Zrmanje, kod Žegara koja je dio strategije HEP-a. Grad Zadar se također uključio u planiranje solara te su tražili da se definiraju uvjeti za turistički razvoj u građevinskim dijelovima naselja, navodi ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje.

Naravno da je kod svih njih u pitanju interes investitora na uštrb prostora i njegove zaštite.

Stoga će se vidjeti koliko će i kako te primjedbe prihvatiti izrađivači studije koja u ovom dugom postupku „kolo vodi". Pitanje je hoće li se obzirom na karakter prihvaćenih zahtjeva morati mijenjati studija, odnosno hoće li biti nove javne rasprava, kazao je Gverić koji ne može procijeniti koliko će trajati obrada primjedbi do izvještaja izrađivača, pa mišljenja resornih ministarstava i konačnog prijedloga plana i studije.

Kad će doći do usvajanja na skupštini Zadarske županije, još je teže reći, s obzirom na to da je sve počelo 2019. godine.