Nakon što su iz Odjela za graditeljstvo tijekom svibnja izbacili šest prijedlog urbanističkih planova uređenja (UPU) na javni uvid, za četiri plana su objavljeni i izvještaji.

Izvještaji su objavljeni za prijedlog izmjena UPU-a Punta Skale, plan za Kožino - Primorje te sportsko - rekreativnu zonu Skročini, 3. izmjene UPU Novi kampus na prostoru SRC Franka Lisice te izmjene i dopune plana za prostor SC Višnjika.

Iz Odjela za graditeljstvo navode kako je plan za Kampus poslan na suglasnost Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, dok plan Punta skala čeka dostavu konačnog prijedloga kojeg im treba poslati ovlašteni urbanist, Željko Predovan da bi se poslao u resorno ministarstvo.

Tamo će se poslati i UPU Višnjika, dok je plan Skročini spreman za donošenje na Gradskom vijeću.

Taj plan je isto tako daleko od oživotvorena s obzirom na to da se radi o prostoru koji traži i investitora u gradnju sportsko-rekreativnih sadržaja. Prvo treba dobiti zemlju od Države a to traje i trajat će.
Izvještaji se očekuju i za plan Kožino-Primorje koji je prvi bio na javnoj raspravi te UPU uvale Bregdetti.