Policijski službenici za prevenciju Službe prevencije Ravnateljstva policije u suradnji sa policijskim službenicima za prevenciju Policijske uprave zadarske, policijskim službenicima Policijske postaje Zadar i stranim policijskim službenicima koji borave na području PU zadarske u okviru međunarodne policijske suradnje iz projekta „Sigurna turistička destinacija" proveli su preventivne aktivnosti iz lokalnog preventivnog projekta „Sigurnost u turizmu Zadarske županije" na plaži i šetnici Turističkog naselja u Zatonu.

Posjetitelje su upoznali sa savjetima o samozaštitnom ponašanju, a tijekom susreta posjetiteljima su podijelili brošure "Siguran odmor" na jezicima država iz kojih dolaze kao i savjete o samozaštitnom ponašanju s posebnim naglaskom na sigurnost djece.

Aktivnosti su bile usmjerene na podizanje razine samozaštitnog ponašanja građana i turista te njihove informiranosti kako bi smanjili mogućnost da postanu žrtvom kaznenog djela. Turisti su upozoreni na rizična ponašanja te su upoznati da se na brošurama osim savjeta nalaze i važni telefonski brojevi putem kojih se može zatražiti pomoć, ukoliko se kazneno djelo ipak dogodi.

Nakon preventivnih aktivnosti na plaži i šetnici, u Multimedijalnoj dvorani Turističkog naselja Zaton održana predavanja kojima su prisustvovali zaposlenici Turističkog naselja Zaton, zaposlenici Zadarske županije i Turističke zajednice Zadarske županije, policijski službenici Policijske postaje Zadar, strani policijski službenici i predstavnici medija.

Prisutnima je skrenuta pozornost na primjere ostavljanja djece same u automobilima, a aktivnosti su bile usmjerene i na osvještavanje djelatnika u turizmu o kriminalitetu spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Prezentirani su načini snimanja materijala koji prikazuju seksualno zlostavljanje - iskorištavanje djeteta, profili počinitelja te primjeri različitih predmeta koji se koriste za prikriveno snimanje.

Zaposlenici u turizmu su pozvani da ukoliko opaze sumnjivu osobu i njezino kretanje, te moguće skrivanje određenih sumnjivih predmeta, o tome obavijeste policiju na 192.