„Raspisivanje natječaja za objekt "Zara beach" očekuje se na jesen", „Sadržaj natječaja bit će predmetom prijedloga točke za uvrštenje na dnevni red jedne od nadolazećih sjednica Gradskog vijeća", najave su pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom Tomislava Korone koje su odavno ušle u zastaru.

Stoga njegova posljednja najava zvuči kao nešto što smo već čuli.

- Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom trenutno vrši sve navedene zakonom uvjetovane radnje kako bi do kraja godine dostavili pripremljene materijale s prijedlogom odluke Gradskom vijeću Grada Zadra na odlučivanje, odgovorio nam je Korona na pitanje zbog čega do danas, unatoč najavama, nije raspisan natječaj za objekt na Kolovarama pa je i ove turističke sezone kupače na toj najpopularnijoj gradskoj plaži dočekalo ruglo uz znak opasnosti od narušavanja.

Kao opravdanje ovakvog prizora gradske vlasti uzimaju potrebnu proceduru.

- Pravni temelj i procedura za provedbu postupka davanja koncesije propisana je Zakonom o koncesijama, Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, te Uredbom o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru. Grad Zadar je u proteklom razdoblju proveo sve nužne predradnje potrebne za pokretanje postupka davanja koncesije na predmetnom pomorskom dobru. Predradnje su obuhvaćale preuzimanje posjeda slobodnog od osoba i stvari, postavljanje zaštitne ograde oko devastiranog bivšeg ugostiteljskog objekta u cilju otklanjanja opasnosti za život i sigurnost prolaznika i kupača, izrada geodetske podloge i projekta uklanjanja nelegalnog dijela građevine izgrađenog nakon 1968. godine, te konačno vršenje radova uklanjanja preostalih oštećenih dijelova građevine. Zakonski uvjeti, odnosno hodogram radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije obuhvaćaju provjeru usklađenosti s prostorno-planskom dokumentacijom, provjeru statusa pomorskog dobra, imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju, izradu studije opravdanosti davanja koncesije, izradu procjene vrijednosti koncesije, izradu prijedloga odluke o javnom prikupljanju ponuda, dostavu obavijesti nadležnom državnom odvjetništvu o namjeri davanja koncesije, provođenje postupka davanja koncesije, te konačno donošenje odluke o davanju koncesije i sklapanje ugovora o koncesiji, nabrojao je gradski pročelnik stvari koje su se trebale znati i prije ranijih, neostvarenih najava.