Građani su odavno uvidjeli kako poštarska služba nije više što je nekad bila, a pošta im putuje ili se izgubi kao da je vrijeme poštanskih kočija. Otkada su Hrvatske pošte postale državna korporacija, poštanske usluge su postale česta meta pritužbi građana.

Oni su u jednom od ulaza zgrade u Ulici Ante Starčevića 23 doživjeli da im se pošta baci na pod umjesto u sandučiće.

Prvi stanari koji su to jučer vidjeli podigli su poštu u kojoj su uglavnom računi stanarima te obavijesti o preporučenim pošiljkama. Drugi stanari su jutros tu poštu razvrstali u sandučiće - ono što je trebao napraviti poštar.

Možda mu se to ne plaća, pa oni više to ne rade. Ili je u pitanju nešto drugo. To je pak pitanje za šefa službe u Zadru.

Sve se mijenja pa tako u banci ako želite podići novac sa svog računa na šalteru, plaćate naknadu službenici za obavljenu uslugu.