Odvodnja je poništila natječaj za projekt tri ulice u Zadru, na koji su otvorili 9 ponuda za ugradnju kanalizacije i povezivanje na sustav odvodnje.

Sve one su bile veće u odnosu na procjenu vrijednosti po svakoj ulici, što je bio zakonski uvjet za odluku o poništenju natječaja u lipnju.

Procjena za izgradnja sustava odvodnje u Lazaretskoj ulici bila je 250.000 kuna, za kanalizaciju u MO Sinjoretovo - procjena vrijednosti je 368.805, a za ulicu na Belafuži procjena je bila 235.994 kuna.

No je li to jedini razlog, s obzirom da će novi natječaj Odvodnje odnositi se samo na dvije ulice? Za treću nisu imali građevinsku dozvolu.

Procjena vrijednosti će biti 750 tisuća kuna za Lazaretsku ulicu na Belafuži i Ulicu Ivana Skvarčine na Sinjoretovu. Ta je ulica bila rađena novcem samodoprinosa i uvidjeli smo da je možemo dovršiti i dobiti između 40 do 50 priključaka, kazao je direktor Odvodnje.

Iako se na oba dijela grada radi projekt aglomeracije, koji se sufinancira iz EU fondova, ovo su ostali repovi koji će se iskoristiti da bi što više građana bilo spojeno na priključak kanalizacije. Radovi će se financirati iz gradskog proračuna, odnosno iz kreditne linije od 150 milijuna kuna.