Skupština društva Eko doo primila je na znanje informaciju o korekciji ugovorene cijene za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Biljane.

Tek kada se bude tražio dodatni izvor financiranja i znalo koliko će se povećati iznos ugovor koji je 2019. godine potpisan na 309 milijuna kuna bez PDV-a sa slovenskim RIKO, tada ta ista skupština donosi odluku.

Na Skupštinu predstavnika suvlasnika od kojih Grad Zadar ima većinu od 51 posto, danas su predstavljali dogradonačelnik Ante Babić koji je i predsjedavao uz gradonačelnika Benkovca, Tomislava Bulića te predstavnika Zadarske županije Daria Ivankova.

Promjenu cijena radova pojasnila stručnjakinja Ana Ercegovac iz tvrtke [email protected] Savjetovanje, s kojom Eko ima potpisan Ugovor o pružanju usluga tehničke pomoći. Ona je istaknula povećanje cijena građevinskog materijala.
Izvođač radova dao je prijedlog za izmjenu ugovora kako bi projekt mogao ići dalje. Nije to ništa izvan ugovornih odredbi, jer se ne radi o promjeni vrijednosti ugovor, što je vrlo važno. U pitanju je korekcija cijene koja je nastala uslijed poremećaja na tržištu. U ovom trenutku nije moguće reći konačni iznos korekcije cijene, jer indeksi cijena koje objavljuje Državni zavod za statistiku su promjenjivi i idu takoreći gore-dolje. To znači da cijene mogu rasti i padati i da to nitko u ovom trenutku ne može predvidjeti, najavila je konzultantica.

Sladoljub Pezerović, direktor tvrtke Investinženjering koja vrši nadzora, na pitanje o kolikom povećanju cijena se može govoriti, rekao je kako se konačna cijena u ovom trenutku ne zna.

U javnosti se kalkuliralo s 30-postotnim povećanjem cijena cijeloga projekta što je „balon" od stotinu milijuna kuna.

- Može se dogoditi i da će cijene ići dolje, tako da je dobro da se definira formula za izračun cijena. Kada imamo formulu za izračun cijena, to garantira ravnopravan položaj izvođača radova i investitora, a to je najvažnije. Ne vjerujem da je ikom u interesu da ovaj projekt stane, kazao je direktor nadzora u Biljanima Donjim.