Grad Benkovac  jučer je objavio natječaj kojim zapošljava savjetnika za pripremu i provedbu projekta EU u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i razvoj.

Za to mjesto uvjeti su među ostalim, biti magistar struke ili stručni specijalist društvene ili tehničke struke te najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Grad Benkovac već je nositelj više EU projekata, među ostalim i novi koncept Benkovačkog sajma. Sada bi  unutara svojih redova trebali imati stručnu osobu koja će  raditi na tim poslovima. U Gradu Zadru je 2013. godine osnovan Odjel za EU fondove ali na posljednjim natječajima dobivaju tek po jednu ili ni jednu prijavu za posao u tom odjelu u kojem rade isključivo mlađe osobe.