Četiri su ponude stigla na natječaj Grad Zadra za opremanje Gradske knjižnice u prizemlju Centra za mlade.

Procjena vrijednosti bila je 1.025.000 kuna bez PDV-a, a sve su ponude bile niže od toga. Stigle su od dvije firme iz Hrvatskoj Leskovca, sličnog naziva Primat logistika i Primat RD. Oni su dali najnižu i najvišu ponudu u rasponu od 966 tisuća kuna do 1.022.944 kuna. Ta je ponuda za koju tisuću veća od one koju je dao zadarski Gemes. Četvrtu ponudu dao je Con formo iz Osijeka.

Natječaj za opremu novog Odjel za mlade i glazbeno-filmsku zbirku bio je početkom kolovoza.