Na Gradskom vijeću u petak naći će se prijedlog Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovom Znanstvena knjižnica Zadar na Sveučilište u Zadru. Zbog ove odluke nedavno je obustavljen natječaj za izbor novog ravnatelja te je do daljnjeg vršiteljica dužnosti ostala Marijana Senkić Klapan.
Odluka o prijenosu osnivačkih prava donosi se nakon zaprimanja pisma namjere Sveučilišta u Zadru te suglasnosti ministra znanosti i obrazovanja i mišljenja Hrvatskog knjižničnog vijeća.

Znanstvena knjižnica osnovana je 1855. godine i čuva bogato kulturno nasljeđe pisane baštine. Knjižni fond u vlasništvu je Grada Zadra, stečen donacijama i kupovinom te je, dio koji je u državnom vlasništvu, stečen pohranom obveznog primjerka svake tiskane publikacije. Znanstvena knjižnica Zadar ima 29 zaposlenika, stručnih djelatnika i pomoćnih djelatnika, koji se bave aktivnostima s područja knjižnične djelatnosti. Broj korisnika varira između 1200 i 1500.

Sveučilište ima Sveučilišnu knjižnicu koja funkcionira kao ustrojbena jedinica Sveučilišta te služi kao izvor znanja za oko 450 znanstvenika i oko 5.500 studenata. U Pismu namjere Sveučilišta u Zadru navodi se kako istodobno postojanje Sveučilišne i Znanstvene knjižnice onemogućuje ustroj i djelovanje matične službe u Zadru pa je tako cijela Zadarska županija u nadležnosti Matične službe za istraživanje i razvoj pri Sveučilišnoj knjižnici u Splitu. Također, nedostatak se odnosi i na iščekivanje nove financijske perspektive sufinanciranja projektne dokumentacije i izgradnje nove zgrade Sveučilišne knjižnice, koja bi trebala imati integrirane knjižnične fondove Sveučilišne i Znanstvene knjižnice (sporazum sklopljen 2012.).

Integracijom knjižnih fondova te prijenosom osnivačkih prava pridonijelo bi se razvoju knjižnice kao platforme za prostor kreativnog stvaranja te transfera novih znanja i tehnologija, s posebnim naglaskom na STEM područje i brojne, već ostvarene, suradnje unutar tog područja.

Pravnom i funkcionalnom integracijom knjižnih fondova Znanstvena će knjižnica zadržati svoju pravnu osobnost prijenosom osnivačkih prava na Sveučilište u Zadru i time se neće prekinuti njezina tradicija duga više od 165 godina.

Sva knjižnična građa ostaje u vlasništvu Grada Zadra, a s njom će se postupati prema najvišim standardima knjižničarske struke. Knjižnica i nadalje ostaje otvorena za najširu javnost, a svi djelatnici bit će zaštićeni prijenosom ugovora o radu.